Nieuws/Binnenland
2116593
Binnenland

VVD: ’Uitvoering coalitieakkoord komt al voor rijden tot stilstand’

Asielkrakers blieven geen 24-uursopvang

Uitgeprocedeerde asielzoekers in een gekraakt pand in de Rudolf Dieselstraat.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in een gekraakt pand in de Rudolf Dieselstraat.

Amsterdam - De asielkrakers van We are Here wensen geen gebruik te maken van de 24-uursopvang die het linkse stadsbestuur van Amsterdam voor 6 miljoen per jaar aan hen beschikbaar wil stellen. Dat bevestigt woordvoerder Khalid Jone van We are Here, een groep asielzoekers waarvan een deel is uitgeprocedeerd of een afwijzing om in Nederland te blijven heeft gekregen. De VVD heeft een spoeddebat aangevraagd.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in een gekraakt pand in de Rudolf Dieselstraat.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in een gekraakt pand in de Rudolf Dieselstraat.

De illegalen kraken nog tientallen panden van woningcorporatie Ymere in de Rudolf Dieselstraat in Watergraafsmeer. Daar moeten zij komende maandag voor 12.00 uur ’s middags zijn vertrokken. Als dat niet gebeurt, wordt de ontruiming ingezet. Volgens Jone is er ’nog geen plan’ voor nieuwe huisvesting. De afgelopen jaren trok de groep van kraakpand naar kraakpand.

Om dat in de toekomst te voorkomen hebben GroenLinks, D66, PvdA en SP in het coalitieakkoord een passage opgenomen om 24-uursopvang te gaan bieden aan de 500 ’ongedocumenteerden’. „In deze voorziening wordt gewerkt aan perspectief (waaronder terugkeer) met professionele begeleiding.” Jaarlijks wordt er 6 miljoen belastinggeld uitgetrokken voor de opvang voor de groep, die daar sowieso anderhalf jaar kan blijven. „Daarna heeft de burgemeester de discretionaire bevoegdheid verblijfsduur eventueel te verlengen”, staat in het coalitieakkoord.

Niet meewerken

Maar volgens We are Here-woordvoerder Jone is dat geen sluitende oplossing. „We gaan daar niet heen”, zegt hij vastbesloten. Hij wijst erop dat in de Vluchthaven ook opvang is geboden. Uit de evaluatie die toenmalig burgemeester Van der Laan liet maken, bleek dat maar weinig mensen bereid waren om mee te werken aan terugkeer.

„Een aanzienlijk aantal vreemdelingen heeft geen perspectief op verblijf in Nederland. Voor deze personen is terugkeer naar het land van herkomst of wellicht vestiging in een derde land de enige mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen”, kwam uit de evaluatie naar voren. Terugkeer werd ’optimaal’ gefaciliteerd. Zo werd onder andere het vanuit Nederland ’organiseren van werk in het land van herkomst’ besproken en konden leden van de groep aanspraak maken op een ’terugkeerpakket’ van 4500 euro.

Een gekraakt pand in de Rudolf Dieselstraat.

Een gekraakt pand in de Rudolf Dieselstraat.

Proteststemming

Uit gesprekken bleek dat „een aanzienlijk aantal personen op geen enkele wijze bereid lijkt te zijn mee te willen werken aan terugkeer of vestiging in een derde land. Het gaat hierbij om circa 50 personen. Deze personen lijken meer bezig te zijn met het uitdragen van protest tegen het asielbeleid dan het meewerken aan een individuele toekomst. De proteststemming wordt mede ingegeven door een aantal (activistische) vrijwilligers. Hierdoor is een groepsdynamiek ontstaan die (naar het zich laat aanzien) belemmerend werkt bij het zetten van stappen richting een toekomst in het land van herkomst.”

Piepende banden

De Amsterdamse VVD, die fel tegen de opvang van de uitgeprocedeerden is, heeft voor komende woensdag een spoeddebat aangevraagd met waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. „De uitvoering van het coalitieakkoord is al met piepende banden tot stilstand gekomen voordat ze gingen rijden. 24-uursopvang blijkt ook voor de uitgeprocedeerden geen oplossing. Dus nu rest er maar één ding: snel met de Rijksoverheid zorgen voor terugkeer naar het land van herkomst”, aldus raadslid Marianne Poot.

Waarschuwing uit Den Haag

De plannen van het nieuwe college van Amsterdam om illegalen op te vangen zijn „onverstandig”, waarschuwde staatssecretaris Mark Harbers (Immigratie) vorige week al. De plannen gaan niet alleen in tegen het kabinetsbeleid, maar zijn mogelijk ook in strijd met wet- en regelgeving.

Hij vindt het ook niet in de haak dat het college van GroenLinks, D66, PvdA en SP spreekt van ’ongedocumenteerden’. „Dat klinkt een beetje lieflijk, van: het is een beetje buiten hun schuld. Maar als mensen willen terugkeren kunnen we morgen aan de slag om die mensen van reispapieren te voorzien. En dan is er ook opvang in afwachting van hun terugkeer.”