Nieuws/Binnenland
2120020
Binnenland

Ruimte voor én rem op buitenlandse student

Vooral de universiteiten trekken de laatste jaren snel meer buitenlandse studenten.

Vooral de universiteiten trekken de laatste jaren snel meer buitenlandse studenten.

DEN HAAG - Het hoger onderwijs en het mbo moeten verder kunnen internationaliseren. Maar dat mag alleen als het onderwijs er beter van wordt en Nederlandse studenten niet worden verdrongen, vindt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

Vooral de universiteiten trekken de laatste jaren snel meer buitenlandse studenten.

Vooral de universiteiten trekken de laatste jaren snel meer buitenlandse studenten.

Daarom geeft de minister internationalisering de ruimte, al bindt ze die tegelijkertijd aan duidelijkere voorwaarden. En ze maakt het onderwijsinstellingen makkelijker Nederlandse studenten zo nodig voorrang te geven.

Vooral de universiteiten trekken de laatste jaren snel meer buitenlandse studenten. Ze geven steeds vaker in het Engels college, vooral bij universitaire masters. Dat stuit op verzet. Docenten en studenten zijn het Engels niet genoeg machtig en presteren minder dan in hun moerstaal, klinkt het. En Nederlandse studenten zouden in het gedrang komen.

Internationalisering aanmoedigen

Van Engelshoven wil internationalisering aanmoedigen, omdat dat de Nederlandse wetenschap, kenniseconomie én student ten goede zou komen. Die laatste leert om te gaan met mensen van allerlei pluimage en kan zich later beter redden op de wereldwijde arbeidsmarkt, stelt ze.

De minister verruimt daarom de mogelijkheden voor Engelstalig onderwijs. Een universiteit of hogeschool kan daar nu formeel alleen voor kiezen als dat ,,noodzakelijk'' is, al omzeilen ze dat op grote schaal. Voortaan mag een opleiding verengelsen als dat de kwaliteit ten goede komt en Nederlandse studenten niet in de knel komen.

Strenger toezicht

Op die voorwaarden gaat de minister wel strenger toezien dan voorheen. Toezichthouders gaan controleren of het onderwijs inderdaad verbetert en of de gekozen voertaal wel aansluit bij de banen die afgestudeerden willen. De inspectie kijkt of de instelling haar taalkeuzes wel goed heeft onderbouwd.

Universiteiten en hogescholen moeten hun taalkeuzes ook beter afstemmen, vindt Van Engelshoven. Een instelling zou een opleiding niet moeten verengelsen als er al geen andere Nederlandstalige opleiding meer is.

Nederlandse studenten meer voorrang

De minister wil het hoger onderwijs verder meer mogelijkheden geven Nederlandse studenten voorrang te geven. Ze denkt erover instellingen het recht te geven verscheidenheid in de collegezaal te bewaken. Stromen er bijvoorbeeld alleen Chinezen in, dan is de diversiteit zoek en kan de instelling ingrijpen.

Ook zouden instellingen een studentenlimiet kunnen zetten op het Engelstalige spoor van een opleiding, om wel alle ruimte te geven aan het Nederlandse spoor.