Nieuws/Binnenland
2124008
Binnenland

Advocaat vindt chroom-6-regeling te beperkt

Rob Bedaux

Rob Bedaux

HEERLEN - De regeling die Defensie wil voor (oud-)werknemers die ziek zijn geworden door het werken met het kankerverwekkende chroom-6 is te beperkt. Het grootste deel van de betrokken werknemers - ongeveer 70 procent - zal buiten de boot vallen, stelt advocaat Rob Bedaux uit Heerlen. Bovendien zullen volgens de raadsman de maximale schadevergoedingen van 40.000 euro netto voor sommigen veel te laag zijn.

Rob Bedaux

Rob Bedaux

Bedaux is wel blij met de volmondige erkenning van Defensie van de fouten die zijn gemaakt. „Het ministerie heeft alles erkend wat ik vier jaar geleden al riep: dat ze willens en wetens mensen hebben blootgesteld aan de kankerverwekkende stof.” Hij verwacht dat dit hem zal helpen bij de rechtszaak tegen de Staat.

Als de rechter zijn vorderingen toewijst, zullen alle mensen die op de vijf NAVO-werkplaatsen (POMS-terreinen) hebben gewerkt, daar volgens hem profijt van hebben. Want Bedaux wil ook dat Defensie aansprakelijk is te stellen door mensen die (nog) niet ziek zijn. Volgens hem dwarrelde de gevaarlijke stof overal op het terrein.

’Defensie moet het zelf aantonen’

Ook wil hij dat de rechter de bewijslast omkeert. Nu moeten mensen die ziek zijn, aantonen dat dit komt door blootstelling aan chroom-6. Bedaux wil dat Defensie zelf moet aantonen dat de ziekte of aandoening níet het gevolg is van chroom-6.

De raadsman verwijst hierbij naar Europese regels. Die houden in dat werkgevers personeelsleden die met kankerverwekkende stoffen werken, moeten volgen door ze regelmatig medisch te laten controleren. Maar Defensie heeft dat niet gedaan en zelfs nagelaten om werknemers voor te lichten en maatregelen te nemen. „Bij een zeer ernstig verwijt, kan de rechter besluiten om de bewijslast om te draaien.”