Nieuws/Binnenland
2126007
Binnenland

Top UvA: ’Het systeem kraakt’

Gastcollega van Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) op de Universiteit van Amsterdam.

Gastcollega van Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) op de Universiteit van Amsterdam.

AMSTERDAM - De top van de Universiteit van Amsterdam (UvA) slaat in een open brief aan de Tweede Kamer en het kabinet alarm over de „structurele onderfinanciering van onderwijs en onderzoek.” Het is volgens de briefschrijvers „tijd dat politici en bewindslieden zich realiseren dat het systeem kraakt, tegen grenzen aanloopt en dat er echt niets meer af kan.”

Gastcollega van Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) op de Universiteit van Amsterdam.

Gastcollega van Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) op de Universiteit van Amsterdam.

Wie niet investeert in onderwijs en onderzoek legt een hypotheek op de toekomst, stellen onder meer rector magnificus Karen Maex en voorzitter van college van bestuur Geert ten Dam in het epistel aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en de leden van de onderwijscommissie. Ze maken zich zeer grote zorgen over extra bezuinigingen.

„Maar het kan niet nóg efficiënter, het kan niet nóg doelmatiger. In onze sector is de structurele onderfinanciering van onderwijs en onderzoek al jaren bestreden door steeds harder en langer te werken. Het hielp niet dat in dezelfde periode de regel- en verantwoordingsdruk alleen maar toenam’, zeggen ze.

’Essentie in gevaar’

Door het achterblijven van middelen voor onderzoek dreigt „de essentie van de universiteit – de verbinding tussen onderwijs en onderzoek – in gevaar te komen.” De situatie voor de studenten wordt ook steeds beroerder: „grotere werkgroepen, grote hoorcolleges, studenten met burnouts, weinig tijd voor individuele begeleiding en daarbij behorende frustratie van zowel studenten als medewerkers.”

De universiteitstop waarschuwt verder dat er niet alleen oog moet zijn voor bèta- en technisch onderzoek. „ De uitdagingen van de toekomst zitten niet alleen in techniek, verlenging van het leven of kunstmatige intelligentie – hoe belangrijk ook – maar in de toepassing en effecten daarvan op de mens en de samenleving: ongelijkheid, sociale verhoudingen, rechtszekerheid, voedselzekerheid, ethiek, et cetera. We kunnen niet zonder de bijdrage van de economische, sociale, rechts- en geesteswetenschappen. De horizon moet verruimd worden.”

Woensdag is er een debat over wetenschapsbeleid in de Kamer. „We menen dat het tijd is voor een ommekeer”, aldus de briefschrijvers.