Nieuws/Binnenland
2131585
Binnenland

Raad van State oordeelt over milieuzone Rotterdam

ROTTERDAM - Mogen benzineauto’s van voor 1 juli 1992 nou wel of niet rijden in de zogeheten milieuzone van Rotterdam? De Raad van State (RvS) doet daar woensdag een uitspraak over. Het is al lange tijd onderwerp van juridisch gesteggel.

De gemeente Rotterdam stelde de milieuzone in 2015 in voor een groot aantal straten in het centrum en noorden van Rotterdam. Binnen die zone mogen geen dieselauto’s van vóór 2001 rijden. Ook benzineauto’s van vóór juli 1992 mogen niet in dit gebied komen. Met de milieuzone wil de gemeente de luchtkwaliteit in het centrum verbeteren. Het is tegen de zin van verschillende partijen, die al eens naar de rechtbank in Rotterdam stapten en (gedeeltelijk) gelijk kregen.

’Gevolgen niet in verhouding’

De rechtbank vindt dat de gevolgen voor de kleine groep bezitters van benzineauto’s niet in verhouding staan met het doel dat de gemeente wil bereiken: schonere lucht. De gemeente is het daar niet mee eens, en is tegen de uitspraak in beroep gegaan bij de RvS. Ook een aantal belanghebbenden ging in beroep, maar juist omdat zij de uitspraak niet ver genoeg vinden gaan.

Overigens heeft de gemeente in de tussentijd de onderbouwing voor het verbod aangepast en de zone opnieuw verboden verklaard voor dit soort oude benzineauto’s. Ook tegen dit nieuwe besluit is veel bezwaar onder inwoners van Rotterdam. De Raad van State doet woensdag ook uitspraak over dit besluit.