Nieuws/Binnenland
2142354
Binnenland

Problemen lijken alleen maar groter te worden

Opleiding agenten onder de maat

Den Haag - De kwaliteit van politieopleidingen is ondermaats. De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeert in een buitengewoon kritisch rapport dat de bekwaamheid van docenten en de begeleiding in het politieonderwijs „zorgelijk” is.

Volgens de inspectie moeten er nu snel afspraken gemaakt worden over professionalisering van de lessen en over begeleiding van de agenten in de dop. De problemen met het slechte onderwijs voor dienders lijken bovendien alleen maar groter te worden. Omdat er meer agenten nodig zijn, zijn er ook meer onderwijsplekken nodig en het onderwijs krijgt men op deze schaal al niet eens op orde. Daarom heeft deze kwestie „dringend de aandacht nodig”, zegt het rapport.

In het rapport wordt duidelijk dat aspirant-agenten regelmatig aan hun lot worden overgelaten. „Gezien het belang van de praktijkgerichtheid van het politieonderwijs, vindt de Inspectie het niet acceptabel dat er voor een deel van de politiemedewerkers geen begeleiding is in de eenheden tijdens hun praktijkperiode.” Bij vier van de vijf opleidingen vond de inspectie bovendien geen plannen om het huidige en toekomstige docentenbestand te professionaliseren.

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) belooft dat hij met de aanbevelingen van de inspectie aan de slag gaat. „Dit rapport van de Inspectie toont aan dat het Politieonderwijs om verbetering vraagt.” Hij zegt het rapport serieus te nemen. „Ik vind het belangrijk dat politiemedewerkers goed zijn opgeleid.”