Nieuws/Binnenland
2142376
Binnenland

Rol Nederland bij speciale operaties NAVO

BRUSSEL - Nederland, België en Denemarken gaan samen een snel inzetbaar NAVO-hoofdkwartier verzorgen voor het aansturen van operaties van special forces in bijvoorbeeld Afghanistan. Het militaire bondgenootschap heeft hier grote behoefte aan. Het zogeheten Composite Special Operations Component Command (CSOCC) moet in 2020 operationeel zijn. De Denen nemen in eerste instantie de leiding.

Minister Ank Bijleveld (Defensie) heeft donderdag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel een overeenkomst hierover ondertekend met haar Belgische en Deense ambtgenoten. „Het belang van en de vraag naar special forces is de laatste jaren onmiskenbaar toegenomen. Met onze deelname aan dit hoofdkwartier leveren wij de NAVO belangrijke schaarse capaciteit.”

Defensie gaat de aansturing van de eigen speciale operaties ook bundelen. Acties van het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers worden in de toekomst gepland en aangestuurd in het Special Operations Command (SOCOM). Speciale helikoptereenheden haken ook aan. Dit commando heeft ook als doel opleidingen en trainingen efficiënter te maken.