Nieuws/Binnenland
2146355
Binnenland

Minister Koolmees bezorgd over ’polarisatie’

Ongemak over toenemende religiositeit onder moslims

Links: Pieter Heerma (CDA), rechts: Bente Becker (VVD)

Links: Pieter Heerma (CDA), rechts: Bente Becker (VVD)

Den Haag - In politiek Den Haag wordt met enig ongemak gereageerd op de conclusies in het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat de religiositeit onder moslims toeneemt en dat zij overwegend een negatief beeld hebben van de Nederlandse samenleving.

Links: Pieter Heerma (CDA), rechts: Bente Becker (VVD)

Links: Pieter Heerma (CDA), rechts: Bente Becker (VVD)

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) reageerde vrijdag terughoudend op het rapport. Hij had het nog niet kunnen doorspitten, was zijn verklaring. Hij benadrukte wel dat ’meer religiositeit’ an sich geen probleem is, maar zei zich zorgen te maken over ’polarisatie’ in de samenleving.

De bewindsman hoopt door betere kansen op de arbeidsmarkt voor allochtonen en door goed contact te houden met religieuze koepelorganisaties, de onderliggende problemen te kunnen pakken.

Afstand

Coalitiepartijen VVD en CDA tonen zich niet erg verrast door de gepresenteerde conclusies. „Uit dit rapport blijkt dat er te veel mensen zijn die op grote afstand staan van de samenleving”, aldus VVD-Kamerlid Bente Becker. „Te lang is er te weinig van mensen gevraagd om mee te doen en mensen zijn te lang aangesproken als groep in plaats van individu. Dat tij moet gekeerd worden.”

Ze wijst op de voorgenomen maatregelen uit het regeerakkoord, zoals dat er meer aandacht moet komen voor burgerschap. CDA-Kamerlid Pieter Heerma verwacht ook dat het aanpakken van buitenlandse beïnvloeding van moskeeën en van haatdragende imams zijn vruchten zal afwerpen, net als het aanspreken van problemen op de arbeidsmarkt.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66).

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66).

Maar hij geeft toe dat daarmee het probleem niet meteen is opgelost. „Dit is niet iets wat van vandaag op morgen te veranderen is. Er is ook niet één makkelijk antwoord, maar dat maakt de noodzaak om te handelen eerder groter dan kleiner.”

Onderwijs

De SP vindt dat het kabinet toch ook eens serieus moet kijken naar het onderwijs. „We moeten echt nadenken of we willen dat we aparte islamitische scholen, joodse scholen etcetera hebben. Als je weigert daaraan iets te doen, is het dweilen met de kraan open.”

Ook vindt hij dat overheden en publieke instellingen altijd heel duidelijk het voorbeeld moeten geven. „Als bij een college mannen en vrouwen gescheiden zitten, dan moet het college geen doorgang vinden. Dat doen we hier niet.”

’De-islamiseren’

De PVV ziet in de uitkomsten van het rapport evenwel het zoveelste bewijs dat ’de-islamiseren’ de enige oplossing is. Kamerlid Machiel de Graaf hekelt dan ook het ’linkse mantra’ dat polarisatie of de arbeidsmarktpositie van allochtonen debet zijn aan het negatieve beeld van moslims van de Nederlandse samenleving. „Ze hebben hier alle kansen gekregen: zorg, onderwijs, een gespreid bedje. Als je die kansen weigert te pakken en ook nog eens gaat klagen, kan je maar beter lekker naar een islamitisch land vertrekken.”

Over enkele weken vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over integratie.