Nieuws/Binnenland
2146721
Binnenland

Raddraaiers - ook minderjarigen - sneller in ’aso-azc’

Extra maatregelen tegen overlastgevende asielzoekers

Asielzoekers arriveren bij het opvangcentrum in Weert. Beeld ter illustratie.

Asielzoekers arriveren bij het opvangcentrum in Weert. Beeld ter illustratie.

Den Haag - Het kabinet neemt extra maatregelen tegen overlastgevende asielzoekers. Ze worden sneller in een ‘aso-azc’ geplaatst en ook minderjarigen kunnen daar voortaan heen gestuurd worden.

Asielzoekers arriveren bij het opvangcentrum in Weert. Beeld ter illustratie.

Asielzoekers arriveren bij het opvangcentrum in Weert. Beeld ter illustratie.

Staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) kondigt deze en andere maatregelen aan na nieuwe overlast rondom asielzoekerscentra. Zoals de VVD-bewindsman het noemt: „de recente reeks incidenten op en rondom COA-locaties waarbij voornamelijk vreemdelingen met een niet-kansrijke asielaanvraag zijn oververtegenwoordigd”. Onder meer de burgemeester in Weert, waar een opvanglocatie is gevestigd, trok hierover aan de bel.

Harbers wil dat er meer overlastgevers naar de ‘extra begeleiding- en toezichtlocaties’ (ebl) worden gestuurd. In zo’n opvanglocatie - al gauw ‘aso-azc’ gedoopt - zitten overlastgevende asielzoekers in een soberder regime: met meldplicht en zonder financiële tegemoetkomingen. Harbers ziet dat de doorverwijzing naar zo’n locatie nu nog niet altijd gebeurt, bij overtredingen moet er voortaan eerder een overplaatsing richting het aso-azc volgen.

Ook voor 16-plussers

De bewindsman maakt het ook mogelijk dat minderjarigen naar een aso-azc gestuurd kunnen worden. Nu mogen alleen 18-plussers dat regime in, maar dat wordt ook opengesteld voor 16-plussers. „Overlast wordt in toenemende mate veroorzaakt door een specifieke, beperkte groep (gestelde) alleenstaande minderjarige vluchtelingen”, verklaart Harbers.

Het kabinet ziet dat overlastgevers vaak uit veilige landen komen en ook nog vaak een Dublinindicatie hebben. Dat laatste betekent dat ze teruggestuurd kunnen worden naar een ander Europees land omdat ze daar de EU binnenkwamen.

Sneller land uitzetten

De capaciteit bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wordt daarom verhoogd en met voorrang ingezet op deze groep. Op die manier moeten ze sneller het land uitgezet kunnen worden. Er wordt ook bekeken of de rechtszaken van deze overlastgevers met voorrang behandeld kunnen worden bij rechtbanken.

Harbers zegt over het maatregelenpakket: „Overlastgevend gedrag is volstrekt ontoelaatbaar. Het kan niet zo zijn dat omwonenden van een azc en medewerkers die werkzaam zijn op een COA-locatie zich onveilig voelen. Daarom neem ik aanvullende maatregelen om deze groep raddraaiers adequaat aan te pakken.” De staatssecretaris wil ook kijken naar creatievere mogelijkheden binnen de bestaande regels om de overlast aan te pakken. „Als een gebiedsverbod op oudejaarsavond zijn vruchten afwerpt, is het voor overlastgevers wat mij betreft elke dag oud en nieuw.”