2162162
Binnenland

RIVM: Sigaretten viezer dan fabrikanten aangeven

Processed

Processed

Den Haag - Sigaretten met piepkleine gaatjes in het filterpapier zijn waarschijnlijk schadelijker voor de gezondheid dan fabrikanten zelf aangeven. Daar waren al aanwijzingen voor, maar het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed nieuw onderzoek waaruit dit naar voren komt.

Processed

Processed

Vrijwel alle sigaretten hebben de minuscule gaatjes in de filter. Voor de test nam het RIVM honderd verschillende merken onder de loep.

Uit de test blijkt dat rokers vaak minstens 2,5 keer zoveel teer binnenkrijgen dan fabrikanten zelf hebben opgegeven. Dat geldt ook voor de hoeveelheid nicotine en koolmonoxide. In een pakje Camel Original zit volgens de maker bijvoorbeeld 10 milligram teer per sigaret, het RIVM komt op 28,1 milligram. Dat is nog altijd een stuk minder dan Marlboro Red 100s, waarin 34,8 milligram zit, of Lucky Strike Original Red met 32,8 milligram teer.

Vertekend

Fabrikanten doen zelf onderzoek naar de hoeveelheid schadelijke stoffen in hun producten. Daarbij houden zij zich aan de daarvoor geldende EU-voorschriften. In die voorschriften staat dat de minuscule gaatjes in de filters niet afgeplakt hoeven worden.

Volgens het RIVM geeft dat echter een vertekend beeld. Rokers drukken tijdens het paffen namelijk de gaatjes goeddeels met hun vingers en lippen dicht. Hierdoor krijgen ze meer teer, nicotine en koolmonoxide binnen dan uit zulke tests naar voren komt. In de volksmond worden de sigaretten daarom ook wel ’sjoemelsigaretten’ genoemd.

De RIVM deed daarom een test die in Canada is ontwikkeld waarbij in een rookmachine de gaatjes worden afgeplakt en ook de inhalatie eerlijker wordt nagebootst. Dat levert andere gehaltes aan schadelijke stoffen op dan volgens de EU-normen moet worden aangegeven.

Niet onomstreden

De meetmethode van het RIVM is niet geheel onomstreden. Waar de door de EU gehanteerde voorschriften waarschijnlijk niet streng genoeg zijn, zijn die van de Canadese meetmethode volgens critici te rigide.

Arnoud Ongerboer de Visser van Japan Tobacco International vindt dat het RIVM ’de plank volledig misslaat’. „Natuurlijk leidt het kiezen voor een andere testmethode dan die van de EU tot andere resultaten. Het is te vergelijken met het feit dat ik een schoenmaat 10 in Canada heb en schoenmaat 43 in Nederland, terwijl mijn voet in beide landen natuurlijk even groot is. Onze boodschap aan rokers is duidelijk: er bestaat geen veilige sigaret, en volwassenen die ervoor kiezen te roken dienen zich bewust te zijn van de risico’s.”