Nieuws/Binnenland
2163261
Binnenland

Gedragsverklaringen Jolie niet op orde

Wegens striptease-act in opspraak geraakt kinderdagverblijf weer in de problemen

Op kinderdagverblijf Jolie waren de verplichte papieren niet in orde, waardoor sluiting dreigde.

Op kinderdagverblijf Jolie waren de verplichte papieren niet in orde, waardoor sluiting dreigde.

Utrecht - Kinderdagverblijf Jolie in Utrecht is in mei bijna gesloten door de Inspectie Kinderopvang. ’Nagenoeg geen’ van de medewerkers op de vier opvanglocaties in Lunetten had een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG).

Op kinderdagverblijf Jolie waren de verplichte papieren niet in orde, waardoor sluiting dreigde.

Op kinderdagverblijf Jolie waren de verplichte papieren niet in orde, waardoor sluiting dreigde.

Het tijdelijk exploitatieverbod zou op 9 mei ingaan. Jolie moest op 1 mei halsoverkop naar de voorzieningenrechter om sluiting te voorkomen. Volgens woordvoerster Maureen Veurman bestond de sluitingsdreiging alleen op papier. „Ouders waren voortijdig op de hoogte.”

Een VOG is een wettelijk vereiste om te voorkomen dat mannen en vrouwen met een strafblad, zoals een zedendelict, zich ontfermen over kwetsbare jonge kinderen. Maar de kinderleid(st)ers waren evenmin geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Jolie kon ook geen lijst overhandigen met namen en bsn-nummers van personeel, stagiaires en vrijwilligers.

Papierwerk niet op orde

Omdat het papierwerk niet op orde was, concludeerde het ministerie van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er sprake was van „een veiligheidsrisico, omdat eventuele strafbare gedragingen van deze medewerkers sinds de bestaande VOG niet aan het licht zijn gekomen”.

Het stoorde de (als GGD fungerende) gemeentelijke Inspectie dat de directie niet snel voor een oplossing zorgde. Er werd bijvoorbeeld geweigerd om de aanvraag sneller digitaal te doen. Op verzoeken werd niet gereageerd. Aan een VOG zijn kosten verbonden.

’Meningsverschillen’

Directrice Hanny Reuser van Jolie, dat vorige maand in opspraak kwam door striptease door medewerkers onder werktijd, kondigde op een persconferentie aan juridisch de handschoen tegen de gemeente op te pakken. Nu botst ze weer met regels en autoriteit. Op Jolie’s website heeft ze het over ’meningsverschillen’ met de GGD.

In een reactie op het meest recente inspectierapport stelt Jolie dat de verlate inschrijving in het PRK lag aan drukte bij uitvoerder DUO en dat meer kinderdagdagverblijven de VOG’s niet, zoals vereist, per 1 maart geregeld hadden. Maar die zitten dan niet in Utrecht. Gemeentewoordvoerder Matthijs Keuning: „Er zijn bij ons geen andere kinderopvangorganisaties bekend die het niet in orde hadden.”

Inspectie

Jolie is inmiddels uit de gevarenzone. „Op 31 mei is er een (onaangekondigde) inspectie geweest om te controleren of iedereen die werkt of aanwezig is bij Jolie beschikt over een geldige VOG. Op dat moment is gebleken dat er op het gebied van de VOG’s geen reden tot (tijdelijke) sluiting meer is”, aldus Keuning.