Nieuws/Binnenland
216617062
Binnenland

Nu ook chemo en transplantaties uitgesteld

Planbare operaties landelijk uitgesteld, kabinet roept hulp Defensie in

Verpleegkundigen behandelen een coronapatiënt op de Cohort afdeling in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De drukte is weer enorm in de ziekenhuizen.

Verpleegkundigen behandelen een coronapatiënt op de Cohort afdeling in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De drukte is weer enorm in de ziekenhuizen.

DEN HAAG - Zorgminister Hugo de Jonge heeft de zogeheten ’fase 2d’ afgekondigd. Alle ziekenhuizen stellen de planbare zorg uit, indien nodig en ’medisch aanvaardbaar’ worden ook kritieke planbare operaties langer uitgesteld dan eigenlijk de bedoeling is. Dit om handen vrij te spelen voor zorg voor Covid-patiënten en op de intensive cares. Ook wordt de hulp van Defensie ingeschakeld. De Jonge waarschuwt dat Nederland zich „schrap moet zetten voor een barre winter.”

Verpleegkundigen behandelen een coronapatiënt op de Cohort afdeling in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De drukte is weer enorm in de ziekenhuizen.

Verpleegkundigen behandelen een coronapatiënt op de Cohort afdeling in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De drukte is weer enorm in de ziekenhuizen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding en het Landelijk Netwerk Acute Zorg hadden om de invoering van deze aanpak gevraagd. In de praktijk betekent het dat de „heup-, knie- en staaroperaties echt overal stoppen” om meer mensen aan de bedden te hebben waar acute zorg aan (corona-)patiënten moet worden geleverd. „We hebben iedereen nodig om zorg te blijven leveren”, zegt De Jonge. Deze nieuwe stap heeft „vergaande gevolgen”, geeft de zorgminister toe.

Defensie gaat met 100 tot 120 mensen helpen in het militair hospitaal in het UMC Utrecht. Dat „biedt hulp en lucht”, zegt De Jonge. „We benutten zo alles om kritieke planbare zorg door te laten gaan.” Als je die ingrepen, bijvoorbeeld bepaalde chemokuren en het verwijderen van tumoren, langer dan zes weken uitstelt, „is het mogelijk dat je te laat bent.”

Uit een brief die de bewindsman naar de Kamer heeft gestuurd, blijkt dat ook bij poliklinieken afspraken worden uitgesteld „als dit personeel oplevert dat ingezet kan worden” voor meer acute zorg. De ic-capaciteit gaat omhoog naar 1150 bedden „en vervolgens naar 1350 ic-bedden.” „Landelijk blijft het LCPS Covid-patiënten spreiden en er wordt maximaal ingezet op internationale samenwerking.”

Een derde minder operatiekamers beschikbaar

In de ziekenhuizen zijn op dit moment 33 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Maandag lag dat percentage nog op 29 procent, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ook zeggen nu 18 ziekenhuizen de kritieke planbare zorg niet, of niet altijd, binnen de vereiste zes weken te kunnen bieden. Maandag waren dit er nog 14. In de regio ’s wordt uitgezocht waar mensen nog wel op tijd kunnen worden geholpen.

In 55 van de 70 ziekenhuizen is ook een deel van de andere planbare zorg afgeschaald. En 12 ziekenhuizen zeggen helemaal geen planbare zorg meer te bieden. De NZa maakt een en ander op uit de de monitor Toegankelijkheid van Zorg; Gevolgen van Covid-19.

„Ik zou fase 2D nu nog niet willen betitelen als de fase voor code zwart, omdat daarbij sprake is van de mogelijkheid op te schalen naar 1350 ic-bedden. Zover is het nog niet”, zei een LNAZ-woordvoerder donderdag.

Twee fases van ’code zwart’

De LNAZ en de ziekenhuizen hebben in verband met de pandemie het opschalingsplan opgesteld voor het geval de zorg overbelast raakt door de toestroom van coronapatiënten. Op deze manier wordt personeel vrijgespeeld om te helpen bij de coronazorg.

De laatste tijd zijn al veel operaties uitgesteld, maar daar komen nu chemobehandelingen bij.

De laatste tijd zijn al veel operaties uitgesteld, maar daar komen nu chemobehandelingen bij.

De laatste fase, crisisfase 3, staat bekend als code zwart. Ziekenhuizen verlenen dan nog alleen acute zorg en moeten daarin soms keuzes maken. In 3A en 3B wordt triage toegepast door artsen op medische gronden, over wie er het eerst geholpen worden. 3C betekent dat keuzes aan de orde kunnen zijn over wie mogelijk niet kan worden geholpen.

De afgelopen weken bevonden de ziekenhuizen zich in fase 2C: ziekenhuizen hebben reguliere planbare zorg afgeschaald, zoals heup- en knieoperaties en cosmetische operaties.

De paniek rond code zwart in de zorg laat zien dat het land in een fase terecht is gekomen die we volgens politiek commentator Wouter de Winther nog niet eerder hebben gezien: