Nieuws/Binnenland
2183400
Binnenland

Kabinet komt met plan voor betere ouderenzorg aan huis

Zorgminister Hugo de Jonge wil meer aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers. Foto ter illustratie.

Zorgminister Hugo de Jonge wil meer aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers. Foto ter illustratie.

Inge Lengton - Het kabinet komt met een plan om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Ingezet wordt op het versterken van mantelzorgers, e-health, geriatrisch specialisten die huisartsen gaan ondersteunen en meer huizen die geschikt moeten worden gemaakt voor senioren.

Zorgminister Hugo de Jonge wil meer aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers. Foto ter illustratie.

Zorgminister Hugo de Jonge wil meer aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers. Foto ter illustratie.

Veel geld is er voor het project niet voor beschikbaar. Dit jaar gaat het om 20 miljoen euro, oplopend naar 110 miljoen euro in de twee jaar daarna. In 2021 zakt het alweer naar 100 miljoen euro.

Drie subsidieprojecten

Het meeste geld gaat zitten in drie subsidieprojecten van elk 30 miljoen euro vanaf 2019. Eén daarvan moet leiden tot betere uitwisseling van medische gegevens tussen senioren en hun medici. Het tweede subsidiepotje is bedoeld voor technische snufjes waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Te denken valt aan valsensoren of een medisch consult op afstand. Het derde subsidieproject moet leiden tot meer woonvormen voor ouderen.

Woningcorporaties, projectontwikkelaars, burgers en zorgaanbieders kunnen daarvoor plannen indienen bij de overheid. Bakstenen kunnen er niet van bekostigd worden. Wel is de subsidie bedoeld voor bijvoorbeeld de aanloopkosten en het betrekken van bewoners bij de plannen.

Aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers

Zorgminister Hugo de Jonge presenteerde het plan vandaag in Harderwijk. Meer aandacht wil hij voor mantelzorgers en vrijwilligers. Via bewustwordingscampagnes wil hij hen duidelijk maken dat ze vaak meer ondersteuning kunnen krijgen dan ze denken. Gemeentes moeten bijvoorbeeld ’respijtzorg’ achter de hand hebben. Het betekent dat senioren tijdelijk elders kunnen worden opgevangen als het het thuisfront allemaal even te veel wordt.

De CDA-bewindsman mikt ook op meer geriatrisch specialisten die huisartsen met advies kunnen ondersteunen als ze een moeilijk medisch besluit moeten nemen over een oudere patiënt. Te denken valt aan de vraag of crisisopvang nodig is en wat dan de beste plek is. Maar ook bij vragen over medicatie kan de geriatrisch specialist uitkomst bieden.