Nieuws/Buitenland
2188086
Buitenland

Uitwijzen asielzoeker mag niet tijdens beroep

LUXEMBURG - Een asielzoeker van wie het verzoek om bescherming in een EU-land is afgewezen mag niet worden uitgewezen zolang dat besluit niet definitief is. Lidstaten kunnen wel een zogenoemd terugkeerbesluit vaststellen, maar dat mag pas worden uitgevoerd als in hoger beroep is vastgesteld dat de asielzoeker geen recht heeft op internationale bescherming. Gedurende de beroepsprocedure mag de betrokkene niet worden vastgezet.

Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een zaak van een Togolees die in 2014 het bevel kreeg België te verlaten. Hij ging in beroep, waarop de Belgische Raad van State advies vroeg aan het hof in Luxemburg.

Na de eerste afwijzing is het verblijf nog niet illegaal, aldus het hof. Een effectief verwijderings- en terugkeerbeleid moet gepaard gaan „met volledige eerbiediging van de grondrechten en de waardigheid van de betrokkenen”, stellen de rechters.

Regels niet juist toegepast

België had in dit geval de regels niet juist toegepast, omdat de man werd verplicht het grondgebied te verlaten. De terugkeerprocedure had moeten worden geschorst.