Nieuws/Binnenland
2193152
Binnenland

CU: vraag thuisfront agent naar PTSS en stress

DEN HAAG - Niet alleen agenten, maar ook hun partners en andere naasten moeten worden beschermd tegen de gevolgen van het politiewerk, vindt regeringspartij ChristenUnie. Dat ’thuisfront’ kan dan ook eerder aan de bel trekken als een agent opgebrand dreigt te raken of worstelt met wat hij heeft meegemaakt.

Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf wijst erop dat politiemensen „hun werk doen onder grote druk. Denk aan agenten die te maken hebben met geweld, arriveren op plaatsen van delict of zaken waarbij mensenhandel of misbruik van kinderen aan de orde is.”

Ze wil daarom dat onderzocht wordt wat het politiewerk betekent voor de naasten van politiemensen. Dat onderzoek moet ook uitwijzen hoe het thuisfront kan helpen bij het opmerken van te hoge werkdruk en posttraumatische stressstoornissen (PTSS). Naasten moeten ook weten waar ze kunnen aankloppen als ze daarover vragen hebben.