Nieuws/Binnenland
2194631
Binnenland

Amsterdamse economie flink op dreef

AMSTERDAM - De economie van de Metropoolregio Amsterdam draait als een tierelier en groeit naar verwachting dit jaar met 3,7 procent. Dat is 0,5 procentpunt meer dan in de rest van Nederland. Volgend jaar ligt de groei op 3,2 procent, blijkt uit cijfers die de gemeente Amsterdam woensdag heeft gepresenteerd.

De Metropoolregio beslaat – inclusief Amsterdam – 33 gemeenten en telt 2,5 miljoen inwoners.

De economische groei doet zich met name voor in de hoofdstad en wordt veroorzaakt door aantrekkende investeringen in ICT-dienstverlening, de bouw, de toenemende consumptie door toerisme en een sterke internationale concurrentiepositie.

Dalende werkloosheid

De werkloosheid in Amsterdam en omstreken daalt van 4,9 procent van de beroepsbevolking in 2017 naar 4 procent in 2018 en 3,6 procent in 2019. De daling is het sterkst onder laag- en middelbaar opgeleiden. Het werkloosheidscijfer zakt daarmee tot het niveau van voor de crisis.

De werkgelegenheid trekt aan en groeit dit jaar met 2,6 procent, volgend jaar met 2,1 procent. Er komen vooral veel nieuwe banen bij in het toerisme, de horeca en de zakelijke dienstverlening. In een aantal sectoren is al sprake van krapte, zoals de bouw, ICT, installatietechniek en glastuinbouw.

Sterkere toename zzp’ers

Het aantal zzp’ers neemt in de regio Amsterdam sterker toe dan gemiddeld in Nederland. Ze werken vooral in de zakelijke dienstverlening, de bouw en de cultuursector.

De groeicijfers maken de Metropoolregio ook Europees gezien tot succesnummer. Amsterdam en omstreken hoort bij de vijf sterkst groeiende grootstedelijke regio’s in Europa, samen met Londen, Stockholm, Warschau en Praag.