Nieuws/Binnenland
2198237
Binnenland

Kabinet akkoord met gemeentelijk vuurwerkverbod

DEN HAAG - Gemeenten krijgen waarschijnlijk de mogelijkheid om vuurwerk te verbieden. Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt dit plan te steunen, bleek woensdagavond tijdens een debat. Het kabinet kan met zo’n lokaal vuurwerkverbod leven.

Het kabinet gaat met de gemeenten onderzoeken ,,hoe zo'n lokaal verbod kan worden ingericht", zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). ,,Het vraagt om lokaal maatwerk, niet om een landelijk verbod."

De volksvertegenwoordigers debatteerden over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de jaarwisseling. De OVV pleitte voor een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Zover wil het kabinet niet gaan, bleek onlangs. Onder meer VVD en CDA zijn hierop tegen.

De jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste moment van het jaar: honderden mensen moeten met verwondingen naar de spoedeisende hulp, onder meer met beschadigde ogen. Verder zorgt het voor materiële schade en veel agressie tegen hulpverleners. De politie is voorstander van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

Coalitiepartijen ChristenUnie en D66 pleitten in het debat voor een lokaal vuurwerkverbod. Ze kregen steun van in elk geval SP en PvdA en CDA stelde zich positief op. Kees van der Staaij (SGP) noemde het een ,,terugvaloptie" en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) een ,,charmant idee". Net als Partij voor de Dieren en 50PLUS zijn zij voor een landelijk verbod.

SGP’er Van der Staaij stipte wel aan dat er met een gemeentelijk verbod wel een handhavingsprobleem opdoemt. Als in de ene gemeente vuurwerk verboden is en in de naastgelegen gemeente niet, kan er een waterbedeffect optreden.

Het kabinet neemt zes van de zeven aanbevelingen van het OVV-rapport over. Daarmee wordt een ,,grote stap voorwaarts gezet", zei Grapperhaus. Het moet leiden tot minder incidenten. ,,Als de maatregelen niet tot het gewenste beleid leiden, sluiten we een verbod niet uit", aldus de minister.