Nieuws/Binnenland
2214323
Binnenland

Slob: ’Nooit zo beroerd gevoeld’

Toch handhaven examencijfers VMBO Maastricht mogelijk

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ChristenUnie).

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ChristenUnie).

DEN HAAG - Minister Arie Slob (Onderwijs) sluit niet uit dat cijfers die leerlingen voor het centraal examen op het VMBO Maastricht hebben gehaald toch worden gehandhaafd. Slob benadrukt wel dat er per leerling moet worden gekeken wat er nog moet gebeuren om aan de eisen voor het diploma te voldoen. Ook wordt momenteel onderzocht of de cijfers van de centrale examens „rechtmatig” tot stand zijn gekomen. De minister, die het zwaar heeft gehad met zijn besluit van afgelopen week, hoopt woensdag meer duidelijkheid te kunnen geven.

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ChristenUnie).

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ChristenUnie).

„Ik heb me nog nooit zo beroerd gevoeld”, zegt hij over de nare mededeling die hij aan de Tweede Kamer moest doen. „Mogelijkheden worden verkend om leerlingen nog op andere data examen te laten doen, mocht dat niet meer lukken in het derde tijdvak”, laat hij weten.

In de media klonken de afgelopen dagen ook oproepen om de leerlingen van de Zuid-Limburgse school toch hun diploma te geven, ondanks de tekortkomingen in hun schoolexamens. Dit is niet mogelijk, legde Slob uit. Zo toetst het centraal examen Nederlands - een vak waar veel problemen zijn geconstateerd - de leesvaardigheid, en het schoolexamen schrijf- en luistervaardigheid. „Dat zijn verschillende dingen”, benadrukte de minister. Het diploma moet de waarde hebben waar het voor staat, aldus de minister, zodat leerlingen goed voorbereid zijn op vervolgstudie en werk.

Mogelijk kunnen leerlingen een aantal onderdelen in het derde tijdvak inhalen. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht of ze later nog staatsexamen kunnen doen, of dat ze alvast aan de vervolgstudie kunnen kunnen beginnen en later tekortkomingen kunnen inhalen. Ook dat moet volgens Slob per leerling worden bekeken. Hij zei verder mogelijk gebruik te maken van de zogeheten hardheidsclausule, waarmee hij kan afwijken van wetgeving als burgers ergens onredelijk door worden benadeeld.

Slob wil ook op de school een externe examencommissie; de huidige wordt uit haar functie ontheven. Ook moet er een externe bestuurder komen, die de verantwoordelijkheid krijgt over de afwikkeling van de zaak, zodat dit goed gebeurt, stelt Slob.

Flop

De CU-minister zal op een later moment stevig aan de tand worden gevoeld over de rol van de onderwijsinspectie bij de flop met de examens. In de Tweede Kamer leven veel vragen over waarom de inspectie niet door heeft gehad dat het op de school zo’n chaos was. Een klokkenluider was nodig om dat aan het daglicht te brengen.

Ondanks de vele vragen die op de lippen van Kamerleden branden, willen zij dat de CU-bewindsman zich nu eerst focust op het oplossen van de ellende waarmee leerlingen nu te kampen hebben. Door een gigantische blunder is hun examen afgekeurd.

Leraren bieden hulp aan

Volgens de minister hebben leraren zich gemeld om te helpen met het oplossen van de chaos. „We hopen dat er nu zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor leerlingen, zodat we onrust kunnen wegnemen.”

Slob weet dat bij sommige leerlingen de vlag al buiten hing. „Die is soms letterlijk naar beneden gegooid.”