Nieuws/Binnenland

Erfpachtreferendum Amsterdam geblokkeerd

Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Amsterdam - Er komt geen referendum over erfpacht in Amsterdam. Uit een advies van de referendumcommissie komt naar voren dat het erfpachtbeleid bij het stadsbestuur ligt en niet bij de gemeenteraad. Daarmee wordt de volksraadpleging, tot woede van de aanvragers, geblokkeerd.

Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

SEBA, de belangenclub van ongeruste erfpachters, heeft in het verleden al tienduizenden handtekeningen verzameld om een referendum te houden, maar alle moeite blijkt voor niets. Volgens de referendumcommissie zijn alleen raadsbesluiten referendabel en is de bevoegdheid tot het nemen van besluiten omtrent erfpacht een college-aangelegenheid en niet aan de gemeenteraad.

„We worden pootje gelicht”, zegt SEBA-voorman Koen de Lange. Hij wilde het referendum tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 uitschrijven en verzamelde daarvoor al duizenden handtekeningen. Een eerder referendum werd op de lange baan geschoven, omdat toenmalig GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest zijn eigen erfpachtplan na massaal protest introk. Nu blijkt dat ook dat referendum juridisch niet door de beugel kon, terwijl tienduizenden Amsterdammers al handtekeningen hadden gezet.

De Lange: „Dit advies wil zeggen dat het referendum van 2013 ook niet had gemogen. Alle inspanningen zijn voor niets geweest, zo lijkt het. Dit is ongehoord, helemaal omdat het als laatste duveltje uit de hoge hoed wordt getoverd. We gaan kijken wat voor juridische acties we hierop kunnen ondernemen.”

In Amsterdam wordt al jaren een discussie gevoerd over het erfpachtstelsel. Tachtig procent van de grond in Amsterdam is in erfpacht uitgegeven: bedrijven en Amsterdammers betalen de gemeente forse bedragen voor het gebruik van de grond. Elke vijftig jaar schieten de prijzen enorm omhoog, wat veel huizenbezitters in de problemen heeft gebracht.

Het huidige stadsbestuur heeft een plan gepresenteerd om erfpacht ’eeuwigdurend’ vast te leggen, waardoor deze prijzen niet meer plots omhoog schieten. Voor veel Amsterdammers, vooral in de gegoede buurten, zijn de bedragen nog steeds niet op te brengen. Er volgde dan ook veel protest van huizenbezitters tegen deze achterkamertjesdeal van D66, VVD en SP.

Uit het advies van de commissie blijkt dat de gemeenteraad van Amsterdam in juridische zin helemaal niet bevoegd is tot het vaststellen van welk besluit over de erfpachtvoorwaarden of het erfpachtstelsel dan ook. „Erfpachtvoorwaarden worden aangemerkt als privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente”, aldus de commissie.

„Dit is niet te geloven”, reageert CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma. „Volstrekt abject om zo met je burgers om te gaan.”