Nieuws/Binnenland
2219851
Binnenland

LR: allochtone overvallers discrimineren

’Blanke oudere doelwit rovers’

Raadslid Tanya Hoogwerf stelt dat allochtone straatrovers vaak alleen oudere blanken als doelwit kiezen.

Raadslid Tanya Hoogwerf stelt dat allochtone straatrovers vaak alleen oudere blanken als doelwit kiezen.

ROTTERDAM - Er moet een onderzoek komen naar de racistische motieven van allochtone overvallers in Rotterdam, die voornamelijk blanke ouderen beroven.

Raadslid Tanya Hoogwerf stelt dat allochtone straatrovers vaak alleen oudere blanken als doelwit kiezen.

Raadslid Tanya Hoogwerf stelt dat allochtone straatrovers vaak alleen oudere blanken als doelwit kiezen.

Dat eist Leefbaar Rotterdam middels schriftelijke vragen die raadslid Tanya Hoogwerf vandaag indient. De slachtoffers van woning- en roofovervallen zijn voornamelijk ’witte ouderen’ en de daders hebben ’vrijwel zonder uitzondering een niet-Nederlandse afkomst’, constateert Hoogwerf.

Het zou voornamelijk om Marokkanen, Turken en Antillianen gaan die blanke ouderen beroven. „Puur kijkend naar de misdaadcijfers zijn vooral blanke autochtone ouderen het slachtoffer van jongeren van allochtone afkomst’’, legt Hoogwerf uit.

Ze baseert zich op rapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

„We hebben hier gewoon een vijfde colonne. Van mensen die het land naar de verdommenis willen helpen. Marokkaanse jongens, Turkse jongens, die geen Turken en geen Marokkanen beroven maar blanke oude vrouwtjes.’’

En dat is discriminatie, zo vindt ze. „We staan op onze achterste benen met zijn allen als een arbeidsbureau discrimineert, er wordt veel over gesproken in de gemeenteraad maar hier hoor je niemand meer over.’’

Ook RADAR, het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, negeert in Rotterdam volgens Hoogwerf de problematiek. „RADAR heeft in haar aanbevelingen richting de gemeente nergens aandacht voor de positie van autochtone senioren in overwegend gekleurde wijken.’’

Terwijl de blanke oudere in Rotterdam wel degelijk het minder naar zijn zin heeft. „Het Sociaal Platform Rotterdam constateert dat ’witte ouderen’ zich niet meer thuis voelen in de wijk’’, stelt Hoogwerf.

Daarom moet de gemeente onderzoek doen naar de situatie. „Er is nooit goed gekeken naar racistische motieven bij de daders van berovingen en overvallen op autochtone senioren. Het specifiek op zoek gaan naar weerloze slachtoffers buiten de eigen etnische groep getuigt mijns inziens van een zeer verwerpelijk soort racisme.’’

Waarom allochtone jongeren vooral mikken op autochtone ouderen is voor Leefbaar Rotterdam een raadsel.

„Willen ze hun eigen nest niet bevuilen? Maar we moeten niet in geijkte slachtofferpatronen blijven hangen en hier de oorzaak van zien te achterhalen.’’

Ze wil de ’aard en omvang van racistische motieven bij woningovervallen en straatroof van autochtone ouderen’ in kaart gebracht hebben. Met als doel ’deze vorm van discriminatie en racisme voortaan mee te nemen in rapportages over discriminatie en met kracht te bestrijden’.