Nieuws/Binnenland
2225134
Binnenland

Partijen akkoord over Klimaatwet

Actievoerders van Milieudefensie in de Haagse Hofvijver als protest tegen het klimaatbeleid van de regering.

Actievoerders van Milieudefensie in de Haagse Hofvijver als protest tegen het klimaatbeleid van de regering.

DEN HAAG - De vier regeringspartijen en drie linkse oppositiepartijen hebben overeenstemming bereikt over een wet waarin wordt vastgelegd hoe sterk de uitstoot van het broeikasgas CO2 de komende decennia moet worden teruggedrongen. Dat bevestigen verscheidene bronnen op het Binnenhof. Met name voor de langere termijn reiken de ambities in de klimaatwet verder dan in het vorig jaar gesloten regeerakkoord.

Actievoerders van Milieudefensie in de Haagse Hofvijver als protest tegen het klimaatbeleid van de regering.

Actievoerders van Milieudefensie in de Haagse Hofvijver als protest tegen het klimaatbeleid van de regering.

VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP hebben afgesproken dat de uitstoot in 2050 met 95 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van het niveau van 1990. In het regeerakkoord was voor dat jaar nog geen concrete doelstelling opgenomen. Ook is afgesproken dat tegen die tijd alle energie duurzaam moet worden opgewekt.

Voor 2030 is een daling afgesproken met minstens 49 procent vergeleken met 1990. Dat komt overeen met het regeerakkoord. De partijen spreken wel de ambitie uit om uiteindelijk uit te komen op 55 procent CO2-afname, waar PvdA en GroenLinks als initiatiefnemers voor de klimaatwet aanvankelijk op mikten.

PvdA en GroenLinks kwamen in 2015 voor het eerst met het voorstel om doelstellingen voor terugdringing van de CO2-uitstoot in een wet te verankeren. Vorig jaar sloten de regeringspartijen zich daar bij aan. Daarna is nog maanden onderhandeld over de precieze getallen. Over hoe de beoogde afname bereikt moet worden, wordt momenteel nog onderhandeld aan diverse klimaattafels.