Nieuws/Binnenland
222824
Binnenland

’Verkeerd geïnformeerd over erfpachtreferendum’

Eerder was er veel protest tegen de erfpachtplannen van het stadsbestuur.

Eerder was er veel protest tegen de erfpachtplannen van het stadsbestuur.

Amsterdam - De Amsterdamse VVD-wethouder Eric van der Burg ligt onder vuur in de gemeenteraad van Amsterdam nu, een week voor het besluit over erfpacht in de gemeenteraad valt, plots een referendum wordt geblokkeerd. Raadsleden voelen zich door het stadsbestuur verkeerd geïnformeerd en Van der Burg kreeg vanavond -hoewel hij geen eindverantwoordelijke is over referenda- een eerste lading kritiek over zich heen.

Eerder was er veel protest tegen de erfpachtplannen van het stadsbestuur.

Eerder was er veel protest tegen de erfpachtplannen van het stadsbestuur.

Het stadsbestuur baseert zich op een advies van de Initiatief- en Referendumcommissie, die al op 9 juni een advies gaf aan het stadsbestuur om geen referendum te houden over erfpacht. Het onderwerp zou immers een college-aangelegenheid zijn en geen raadsaangelegenheid.

Lees ook: Referendum erfpacht geschrapt

Dat terwijl er de afgelopen jaren, zowel door burgemeester Van der Laan als door wethouder Van der Burg, altijd is gezegd dat een referendum wel mogelijk zou zijn. Tienduizenden Amsterdammers hebben eerder hun handtekening bij een eerdere aanvraag gezet. Het referendum hangt immers al vier jaar boven de markt. Van der Burg wil antwoorden echter niet inhoudelijk beantwoorden, maar stuurt die door naar burgemeester Van der Laan omdat die formeel over behandeling van referenda in Amsterdam gaat. Die zal pas maandag met antwoorden komen. Later die week wordt het onderwerp in de gemeenteraad behandeld.

CDA, PvdA, GroenLinks en de Partij van de Ouderen toonden zich tegenover Van der Burg woedend over de brief, die te elfder ure naar de raad werd gestuurd. Zij voelen zich, onvolledig, niet tijdig en onvolledig geïnformeerd door de stadsbestuurders. Ze wezen op notulen waarin Van der Burg zelf aangaf dat hij een referendum verwacht. Later gaf hij toe dat ook het stadsbestuur verrast was door het advies. Hij ontkende zelf te hebben gestuurd op het negatieve advies.

‘Referendumpartij’ D66 wilde gisteren niet zeggen of ze voor of tegen een referendum zijn, aldus raadslid Joris van Osselaer. Het CDA diende een verzoek in om eerst een debat over het afgelaste erfpachtstelsel te houden, maar dat werd door D66, VVD en SP geblokkeerd. Dat leidde tot tranen in de raadszaal, waar ook dit keer weer verontruste huizenbezitters zaten. Komende week wordt nog wel een interpellatiedebat gevoerd en zal het stadsbestuur meer vragen moeten beantwoorden.

Het nieuwe erfpachtvoorstel dat voorligt komt uit de koker van coalitiepartijen VVD, D66 en SP. Hoewel het punt op tal van punten is aangepast, zijn er vooral in de gegoede buurten nog veel huizenbezitters die in grote financiële problemen dreigen te komen door het collegebesluit. Dat terwijl bewoners in bijvoorbeeld Zuidoost wel beter af zijn met het huidige voorstel.

SEBA, de belangenclub voor erfpachters, zint nog op juridische acties nu het referendum plots wordt geblokkeerd. In Amsterdam wordt al jaren een discussie gevoerd over het erfpachtstelsel. Tachtig procent van de grond in Amsterdam is in erfpacht uitgegeven: bedrijven en Amsterdammers betalen de gemeente forse bedragen voor het gebruik van de grond. Elke vijftig jaar schieten de prijzen enorm omhoog, wat veel huizenbezitters in de problemen heeft gebracht.

Het huidige stadsbestuur heeft een plan gepresenteerd om erfpacht ’eeuwigdurend’ vast te leggen, waardoor deze prijzen niet meer plots omhoog schieten. Voor veel Amsterdammers, vooral in de gegoede buurten, zijn de bedragen nog steeds niet op te brengen. Er volgde dan ook veel protest van huizenbezitters tegen deze achterkamertjesdeal van D66, VVD en SP.