Nieuws/Binnenland
2228475
Binnenland

Onderzoek verkorte pabostudie

Minister Van Engelshoven

Minister Van Engelshoven

Amsterdam - De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie zoekt uit of de verkorte – eenjarige – opleiding tot leraar basisonderwijs wel door de beugel kan. Hierbij vergaart de student 240 studiepunten, wat 13 maanden lang 17 uur studeren per dag betekent.

Minister Van Engelshoven

Minister Van Engelshoven

De verkorte pabo-opleiding – ook wel een hybride leerroute genoemd – wordt aangeboden door de organisatie Dit Is Wijs. Zij hebben de lesinhoud gekocht van de private opleider LOI en gecomprimeerd tot 1 jaar. Bij de LOI is het een vierjarige opleiding die in 2013 door de NVAO is goedgekeurd tot 2021.

,,De opleiding valt onder de pilot ’flexibilisering van het onderwijs’. We onderzoeken nu of de verkorte studie wel voldoet aan die eisen. Zo niet, dan kan er niet gezegd worden dat de verkorte opleiding door de NVAO geaccrediteerd is. We zoeken dit nu uit voor onderwijsminister Van Engelshoven,” zegt woordvoerder IJda van den Hout.

’Weer 35 bij’

De minister heeft daartoe opdracht gegeven nadat kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) hun twijfels uitten over de kwaliteit van de supersnelle pabo-opleiding van Dit Is Wijs. Ook heeft ze toegezegd breder te gaan kijken naar de kwaliteit van spoedopleidingen om het lerarentekort tegen te gaan.

Woordvoerder Frank Voskuil van Dit Is Wijs: ,,We hebben dit zorgvuldig met de LOI besproken en volledig afgestemd. Inmiddels volgen 35 studenten deze opleiding en komen er in september weer 35 bij.”