Nieuws/Binnenland
2233798
Binnenland

Analfabeet moet inburgeren

Alle nieuwkomers zullen moeten inburgeren, ook analfabeten.

Alle nieuwkomers zullen moeten inburgeren, ook analfabeten.

Den Haag - Analfabetisme mag geen excuus zijn om niet in te burgeren. Minister Koolmees (Sociale Zaken) gaat regelen dat er niet meer zomaar vrijstellingen afgegeven worden omdat nieuwkomers niet kunnen lezen en schrijven.

Alle nieuwkomers zullen moeten inburgeren, ook analfabeten.

Alle nieuwkomers zullen moeten inburgeren, ook analfabeten.

Het idee is ook om sjoemelaars die zich als analfabeet voordoen zo de loef af te steken. Volgens bronnen binnen de coalitie is dit een van de punten van het nieuwe inburgeringsbeleid, dat de bewindsman binnenkort presenteert.

Taaleis wordt aangescherpt

In het regeerakkoord is afgesproken dat de taaleis wordt aangescherpt, zodat nieuwkomers na afronding van hun inburgeringsproces sneller aan de bak komen. Maar tegelijkertijd is er momenteel een groeiend aantal migranten dat vrijgesteld wordt van de inburgeringsplicht omdat ze analfabeet zijn.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat van de nieuwkomers die voor ze aan hun inburgeringscursus beginnen nog moeten leren lezen en schrijven, slechts één op de vijf slaagt voor het examen en de helft een ontheffing krijgt wegens ’aantoonbaar geleverde inspanning’.

Malafide inburgeringsbureaus

Ook zijn er signalen dat groepen Eritreeërs en Somaliërs met hulp van malafide inburgeringsbureaus de boel belazeren en zich als analfabeet voordoen om maar niet te hoeven inburgeren. Coalitiepartijen VVD en CDA drongen er eerder al op aan dit aan te pakken, omdat dit in de praktijk voor die groepen vaak een enkeltje bijstand betekent.

Koolmees wil daarom dat het uitgangspunt is dat alle nieuwkomers inburgeren. Wel zouden er om die reden op de aangescherpte taaleis uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Onder welke voorwaarden precies, is nog niet duidelijk.