Nieuws/Binnenland
2233931
Binnenland

Agressie tegen cipiers neemt toe

ROTTERDAM - Bijna een derde van het gevangenispersoneel werd het afgelopen jaar geslagen, getrapt, bespuugd of vastgegrepen. En ruim een kwart werd bedreigd, gechanteerd of geïntimideerd. Dat blijkt uit een onderzoek onder het personeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het onderzoek kwam in handen van het AD, nadat de krant hiervoor een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uit het onderzoek uit april 2017 komt ook naar voren dat bijna één op de tien cipiers te maken kreeg met seksuele intimidatie. Bewaarders zouden ook veel vaker te maken hebben met psychisch verwarde of respectloze gedetineerden, die zich niet aan regels houden, verbaal agressief zijn en nauwelijks te corrigeren.

Volgens de krant zeggen veel gevangenisbewaarders door de werkstress een harder mens te worden en ruwer naar anderen. Gevangenissen kampen met grote personeelstekorten en een ziekteverzuim tot 10 procent. FNV-bestuurder Yntse Koenen zegt tegen de krant dat de Dienst Justitiële Inrichtingen nog veel moet doen om een aantrekkelijke werkgever te worden.

Om de problemen in de sector aan te pakken, heeft Justitie en Veiligheid voor de komende vier jaar 100 miljoen euro extra uitgetrokken. Naar aanleiding van het onderzoek zijn maatregelen genomen, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Zo zijn leidinggevenden vaker op de werkvloer en schuiven ze aan bij teamoverleggen. Ook is het rapport aanleiding geweest voor persoonlijke gesprekken met medewerkers.

Daarnaast is minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) van plan om gedetineerden die agressief gedrag vertonen te straffen door ze minder verlof toe te kennen.