Nieuws/Binnenland
2254523
Binnenland

’Wie niet inburgert, krijgt ook geen stemrecht’

Den Haag - Wie niet inburgert moet ook geen stemrecht krijgen. Dat stellen regeringspartijen CDA en VVD vandaag voor als extra stok achter de deur voor nieuwkomers om aan hun inburgeringsplicht te voldoen.

Momenteel krijgen migranten met een verblijfstatus na vijf jaar stemrecht voor de lokale verkiezingen, ook als ze nog niet aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Tweede Kamerverkiezingen waarvoor nieuwkomers de Nederlandse nationaliteit moet hebben gekregen.

"Voor mensen die er met de pet naar gooien, moeten er ook sancties zijn"

CDA en VVD vinden echter dat wie niet inburgert, ook geen stemrecht moet hebben in de gemeente. „Wij vinden dat er een extra drukmiddel moet zijn binnen het inburgeringsstelsel”, stelt CDA-Kamerlid Pieter Heerma. „Voor mensen die er met de pet naar gooien, moeten er ook sancties zijn.”

’Geen animo in Europa’

Hij wijst erop dat inmiddels is gebleken dat het juridisch niet mogelijk is om de verblijfsvergunning in te trekken van migranten die niet willen inburgeren. Internationaal recht zit dat in de weg en afgelopen week schreef minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) dat het er niet op lijkt dat er in Europa animo is om die regels te veranderen.

Wel kunnen er boetes uitgedeeld worden en wil Koolmees kijken of gemeenten de inburgeraar eigen bijdragen kan vragen als er niet wordt opgeschoten.

"Wie succesvol inburgert, verdient alle rechten"

Door ook het stemrecht voorwaardelijk te maken, hopen CDA en VVD een extra instrument in handen te hebben. „Als je onze taal niet wil leren, niet wil werken of als je onze vrije waarden niet omarmt, waarom zou je dan wel mogen meebeslissen over de toekomst van ons land?” vindt VVD-Kamerlid Bente Becker. „Wie succesvol inburgert, verdient alle rechten. Maar wie dat weigert, moet daarvan ook de negatieve gevolgen ondervinden.”

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe inburgeringsplannen van Koolmees. De gemeenten krijgen voortaan de regie over het inburgeringsproces.