Nieuws

Onderzoek naar nut van extra chemo bij buikvlieskanker

Twijfel over nut chemo

Door René Steenhorst

HIPEC-operatie in het Catharina Ziekenhuis. Dr. Ignace de Hingh (r).
1 / 2

HIPEC-operatie in het Catharina Ziekenhuis. Dr. Ignace de Hingh (r).

Peter Boer

Eindhoven - Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven start wetenschappelijk onderzoek naar nut en noodzaak van chemotherapie bij uitgezaaide dikkedarmkanker. Het kankerinstituut van het ziekenhuis zegt een doorbraak te willen forceren bij de zogeheten HIPEC-behandeling.

HIPEC-operatie in het Catharina Ziekenhuis. Dr. Ignace de Hingh (r).
1 / 2

HIPEC-operatie in het Catharina Ziekenhuis. Dr. Ignace de Hingh (r).

Peter Boer

,,In sommige landen krijgen patiënten voor of na de operatie chemotherapie, in andere landen is het gebruikelijk om voor én na de operatie chemotherapie te geven”, zegt oncologisch chirurg, dr. Ignace de Hingh van het Catharina Kanker Instituut.

De studie naar de HIPEC-behandeling (omvangrijke operatie mét chemo-buikspoeling) gaat zo’n zes jaar duren. Totaal 358 Nederlandse patiënten met deze vorm van kanker worden intensief gevolgd. De ene helft krijgt voor en na de operatie chemotherapie, de andere helft ondergaat uitsluitend de operatie.

Nederlandse artsen zijn vorig jaar evenwel gestopt met het geven van chemotherapie bij patiënten met buikvlieskanker, zoals uitgezaaide dikkedarmkanker ook wel wordt genoemd. Dit, omdat wetenschappelijk bewijs over het nut van chemotherapie voor en na de operatie ontbreekt. ,,Let wel”, stelt De Hingh, ,,wat voor en/of na de operatie wordt gegeven is eigenlijk extra chemo bovenop de buikspoeling met cytostatica (antikankermedicijn). Wij willen het effect daarvan nu voor eens en altijd uitzoeken.”

Jaarlijks krijgen duizenden patiënten in Nederland de diagnose ’kanker met uitzaaiingen in het buikvlies’. Daarvan ondergaan er zo’n 400 per jaar een HIPEC-behandeling. De behandeling is buitengewoon zwaar. De negen centra waar zij worden behandeld doen allemaal mee aan de studie.

Volgens onderzoeksleider De Hingh geven wereldwijd nog altijd veel kankerbehandelaars hun patiënten chemotherapie, omdat zij het gevoel hebben dat dat korte metten zal maken met het kankerproces. Ze durven de chemo niet achterwege te laten, zegt hij, omdat zij menen dat ze daarmee de patiënt een kans op genezing onthouden. ,,Dat alles onder het mom: baat het niet, dan schaadt het niet. Maar de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt”, aldus De Hingh.

De laatste jaren is desalniettemin grote vooruitgang geboekt in de overlevingskansen van patiënten met buikvlieskanker. De intensieve chirurgische behandeling verlengt de gemiddelde overleving van een patiënt met buikvlieskanker van zes naar 36 maanden. Dokter De Hingh: ,,Ik hoop dat we na deze studie in staat zijn de gemiddelde overleving verder op te voeren. We weten dan in ieder geval of chemotherapie daaraan kan bijdragen – of niet.”