Nieuws/Binnenland
2269632
Binnenland

Euthanasie-onderzoek uitgebreid

Den Haag - Het onderzoek naar ’voltooid leven’ wordt op verzoek van D66-Kamerlid Pia Dijkstra door het kabinet ietsjes uitgebreid.

In het regeerakkoord spraken VVD, CDA, D66 en CU al met elkaar af dat onderzocht zou worden hoe groot de groep is van mensen die een einde aan hun leven willen maken en voor wie de huidige euthanasiewet geen soelaas biedt. Het kabinet gaat nu ook in beeld laten brengen hoe groot de groep is van mensen die nog geen euthanasie willen plegen, maar dat wel overwegen omdat ze klaar zijn met hun leven.

D66’er Dijkstra is blij met de kleine verruiming van de afspraken. „Het is zeer waardevol dat het kabinet deze stap nu zet. Het moet eind volgend jaar antwoord geven op elementaire vragen waardoor we duidelijkheid krijgen over de omvang, leeftijd en wensen van deze doelgroep.”

Zeer precaire kwestie

Euthanasie is in de huidige coalitie een zeer precaire kwestie. D66 heeft altijd gestreden voor het verruimen van bestaande mogelijkheden. Vooral bij CDA en CU ligt dat een stuk moeilijker.

Op dit moment mogen mensen volgens de wet alleen euthanasie plegen als ze langdurig en uitzichtloos lijden. D66 wil ook dat mensen die lijden aan het leven zelf de mogelijkheid krijgen om er een punt achter te zetten.

Spiraaltje in abortuskliniek vergoed

Het kabinet gaat ook aan de slag met het terugdringen van herhaalde abortussen. Ook dat is een afspraak uit het regeerakkoord. Minister De Jonge (Volksgezondheid) gaat onder andere met huisartsen en abortusartsen in gesprek over de nazorg na een abortus. Ook wordt gekeken hoe de plaatsing van duurzame anticonceptie zoals het spiraaltje in abortusklinieken vergoed kan worden.

CU-Kamerlid Carla Dik is tevreden met de besluiten. „Ik ben dat het kabinet behoedzaam te werk gaat op onderwerpen waar die behoedzaamheid ook nodig is en het gesprek over medische ethiek met de samenleving wil aangaan. De omgang met mensen in een kwetsbare positie gaat ons immers allemaal aan.”