Nieuws/Binnenland
2278916
Binnenland

Invaller onderwijs mag vaker bijspringen

DEN HAAG - Een invalkracht in het onderwijs mag binnenkort vaker bijspringen. Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen vanaf komend schooljaar leraren die invallen voor zieke leraren meerdere contracten achter elkaar aanbieden. Nu zijn dergelijke invalkrachten, die soms maar een dagje of enkele dagen komen, al snel door hun maximumaantal contracten heen.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft besloten in te grijpen, hoewel hij de wet al wilde wijzigen. Hij reageert op een verzoek van de werkgevers en werknemers. Zij moeten de aanpassing in hun cao’s vastleggen.

Sinds de invoering van de wet Wet werk en zekerheid (Wwz) vallen scholen in het bijzonder onderwijs onder de zogenoemde ketenbepaling. Dit betekent dat invallers na een aantal tijdelijke contracten recht krijgen op een vaste baan. Voor het primair onderwijs bleek de ketenbepaling een probleem.