Nieuws/Binnenland
2284465
Binnenland

CBR in de fout: pubers krijgen rijbewijs terug

Rijswijk - Het CBR heeft de afgelopen maanden ten onrechte zes rijbewijzen van 17-jarigen ongeldig verklaard, nadat deze jongeren zonder begeleiding achter het stuur van een auto zaten. Het exameninstituut was hier niet toe gemachtigd, omdat het sinds een paar maanden niet meer de aangewezen instantie is dat te doen.

„Daarmee komt de bekende 2todrive regeling op losse schroeven te staan voor wat betreft de handhaving”, meent de Amsterdamse advocaat mr. Ronald Pot. „Het CBR trekt rijbewijzen in bij een gestelde overtreding als er zonder begeleider wordt gereden, terwijl de wettelijke grondslag om tot intrekking van het rijbewijs te komen is komen te vervallen. Maar kennelijk is dat niet doorgedrongen tot alle burelen van het instituut.”

Dit kwam zeer recent aan het licht bij een zaak waarbij, mr. Pot een meisje bijstond van wie het rijbewijs in mei werd ingetrokken omdat zij zonder haar begeleider een stukje in de buurt had gereden. „Het meisje had op dat moment al een aantal maanden haar 2todrive rijbewijs.”

Het ongeldig verklaren van het rijbewijs heeft grote gevolgen. Allereerst moeten mensen wachten tot hun achttiende en vervolgens moeten zij opnieuw het theorie- en praktijk rijexamen gaan behalen, wat veel extra kosten oplevert.

Pot: „Bij bestudering van het dossier bleek de wijziging in de wet, en daarmee het gebrek in de beslissing. Het bezwaar dat ik namens het meisje heb ingediend, is zonder verdere inhoudelijke motivering, afgelopen week gegrond verklaard. Het rijbewijs is vervolgens met aangetekende post meteen aan mijn cliënte teruggestuurd.”

„Het klopt dat wij dit bezwaarschrift vorige week gegrond hebben verklaard”, reageert Nathalie Dingeldein van het CBR. „Wij zijn onder huidige wetgeving die geldt sinds maart dit jaar niet meer gerechtigd om rijbewijzen van 17-jarigen ongeldig te verklaren.”

„Sinds maart hebben wij in totaal van zeven 17-jarigen het rijbewijs ongeldig verklaard terwijl dat dus niet mocht. Dit gaan we herstellen en de door hen gemaakte onkosten zullen we vergoeden”, stelt Dingeldein. „De 17-jarigen werden door de politie aan ons gemeld vanwege afwijkend rijgedrag. Daarbij bleken ze dan ook zonder begeleider te rijden. Vanaf nu worden overtreders van de 2todrive regeling vanuit het strafrecht aangepakt.”