Nieuws/Binnenland
2284577
Binnenland

Defensie ’wist van bodemvervuiling Vlissingen’

DEN HAAG - Defensie wist van meet af aan dat het terrein in Vlissingen waar een nieuwe marinierskazerne moet verrijzen, vervuild was. Daar is ook steeds rekening mee gehouden, stelt het ministerie. Het houdt vol dat „er geen belemmeringen waren om een kazerne te bouwen.”

De Tweede Kamer vroeg eerder op de dag om opheldering, omdat Follow The Money en EenVandaag op basis van vertrouwelijke rapporten hadden gemeld dat de grond ernstig vervuild is. Die onthulling riep nieuwe twijfels op over het zeer omstreden besluit om de mariniers van Doorn naar Vlissingen te verhuizen. Veel mariniers voelen daar al niets voor.

Zware metalen

Delen van het terrein zijn verontreinigd met zware metalen, pak’s, minerale olie, pcb’s en asbest, erkent Defensie. Van de 70 hectare die het terrein groot is, worden er drie schoongemaakt. Een deel van de grond wordt vervangen en op andere plaatsen komt een afdeklaag. Pas daarna begint de bouw.