Nieuws/Binnenland
2285758
Binnenland

Onrust over bloeddrukpil

Een valsartanhoudend medicijn tegen hoge bloeddruk.

Een valsartanhoudend medicijn tegen hoge bloeddruk.

AMSTERDAM - De angst voor ’een klein kankerrisico’ door een medicijn tegen bloeddruk blijkt fors onder gebruikers.

Een valsartanhoudend medicijn tegen hoge bloeddruk.

Een valsartanhoudend medicijn tegen hoge bloeddruk.

Dat ervaren apothekers en huisartsen in heel het land. Op dit moment zijn zij bezig hun patiënten te informeren over het niet langer mógen leveren van dit middel, valsartan/hydrochloorthiazide. ,,Deze situatie geeft zeker enige onrust”, erkent een huisarts uit Almere.

De terugroepactie, sinds maandag en dinsdag daadwerkelijk in gang gezet, gebeurt op last van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (i.o) en het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen. Ruim 150.000 patiënten in Nederland gebruiken middelen die de werkzame stof valsartan bevatten. Deze medicijnen worden voorgeschreven bij de behandeling van hoge bloeddruk, een recent hartinfarct, en bij hartfalen.

’Raar’

,,Wat moet ik nu?”, vraagt Amsterdammer Rolf Ritter (77) zich af. Al een jaar of twintig gebruikt hij dit middel. ,,Hoewel het medicijn doet wat het moet doen, kreeg ik van mijn apotheek te horen dat het niet meer geleverd mag worden. Omdat het ’vervuild’ zou zijn. Mijn huisarts zei dat er mogelijk een relatie is met leverkanker. Maar mijn cardioloog wist, toen ik hem onmiddellijk daarna belde, helemaal nergens van – dat is toch raar! De voorlichting over dit soort voorvallen met geneesmiddelen is ronduit slecht.”

Hans van Laarhoven van de Harteraad, een grote landelijke patiëntenvereniging voor mensen met hart- en vaataandoeningen, krijgt steeds meer reacties op wat nu al ’Valsartan-gate’ wordt genoemd. ,,Het kankerrisico zou 6 op de 100.000 zijn, statistisch niet echt hoog. Toch betrekken gebruikers van dit middel onmiddellijk op zichzelf: ’Wat betekent dat voor mij?’ Meteen zijn er 7 tegenvragen. Logisch.”

Volgens de Nederlandse inspectie is de kans dat de patiënt daadwerkelijk kanker krijgt bij gebruik van de verontreinigde medicijnen klein, zo laat volgens haar een eerste Europese analyse zien. ,,Deze kans is, volgens het RIVM, vergelijkbaar met het extra risico op kanker als gevolg van het regelmatig eten van geroosterd vlees.”

Terughaalactie

De landelijke ’recall’ van een aantal - valsartan houdende - medicijnen, volgt nadat bij de productie hiervan in één enkele grondstoffabriek in China iets misging. Er ontstond ’een onzuiverheid’, meldt de Inspectie Gezondheidszorg. Het gaat om de stof NDMA (N-nitrosodimethylamine), die te boek staat als ’waarschijnlijk kankerverwekkend’. De vervuiling zou steekproefsgewijs zijn gevonden in 2300 medicijn-batches (productiereeksen) afkomstig uit China, die in 23 Europese landen, waaronder Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, terecht zijn gekomen. Daarom geldt de terugroepactie voor heel Europa. De medicijnen worden uit voorzorg teruggehaald bij apothekers, (nog) niet bij gebruikers.

Apotheker Jaap Uithof uit Hasselt reageert: ,,Het valt vaak niet zo lekker als er wordt gezegd dat de grondstof vervuild is met een kankerverwekkende nitrosamine. Ik vraag mij dan altijd af hoe die partij is vrijgegeven. Wie deed de analyse en wat kwam daar uit? Wie besloot eventueel dat het 'goed genoeg' was? Er is gewoon te weinig zicht op de productie in China en India om de kwaliteit behoorlijk te garanderen.”