2290728
Binnenland

Gronings eredoctoraat voor Ban Ki-moon

Ban Ki-moon

Ban Ki-moon

GRONINGEN - Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon krijgt van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op 17 oktober een eredoctoraat uitgereikt. De Zuid-Koreaanse diplomaat was de achtste secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) en ontvangt de onderscheiding op voordracht van rector magnificus Elmer Sterken.

Ban Ki-moon

Ban Ki-moon

Ban krijgt de onderscheiding vanwege zijn werk als voorzitter van de Global Commission on Adaptation, zijn grote maatschappelijke verdiensten op gebied van vrede en veiligheid, en vooral voor de totstandbrenging van het VN Klimaatakkoord van Parijs.

Als topman van de VN, een functie die hij vervulde van 2007 tot en met 2016, heeft Ban Ki-moon van de mondiale aanpak van de opwarming van de aarde een van de prioriteiten van zijn bestuursperiode gemaakt. Bans inzet wordt volgens de RUG „wereldwijd erkend als de belangrijkste succesfactor voor de totstandkoming van het VN Klimaatverdrag van 2015.”