Nieuws/Binnenland
2291907
Binnenland

OM stopt onderzoek mogelijk geweld Marco Kroon

Amsterdam - Het Openbaar Ministerie stopt met het onderzoek naar de uitlatingen van Marco Kroon over een incident in Afghanistan waarbij de majoor iemand zou hebben gedood. „Het onderzoek biedt weliswaar geen definitief uitsluitsel, maar er zijn geen aanknopingspunten gevonden die de gebeurtenissen uit de melding bevestigen”, aldus het OM.

Defensie laat weten dat zij nog eens gaat praten met Kroon. Het ministerie wijst erop dat hij zich hoe dan ook niet aan de regels heeft gehouden. Die schrijven immers voor dat een militair zo’n incident meteen moet melden.

Kroon verklaarde dat hij in 2007 in Afghanistan bij een geheime operatie is ontvoerd en mishandeld. Na zijn vrijlating zou hij een van de gijzelnemers hebben opgespoord en gedood. Begin dit jaar heeft Defensie de melding voorgelegd aan het OM, nadat onderzoek door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) geen uitsluitsel had gegeven. De defensietop hield er al ernstig rekening mee dat de oud-commando zijn verhaal in elk geval deels heeft verzonnen.

Het OM heeft na onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor mogelijke strafbare feiten. „Gelet op het ontbreken van aanknopingspunten is het niet opportuun om nader onderzoek - in Nederland of in Afghanistan - in te (laten) stellen.” Het onderzoek wordt echter niet helemaal afgesloten maar voorlopig stilgelegd, laat het OM weten. „De kans dat er in de toekomst informatie beschikbaar komt op basis waarvan alsnog een ander (strafrechtelijk) oordeel kan worden gegeven over de melding, is minimaal, maar niet uitgesloten.”

Na de verklaring begin dit jaar van de met de Militaire Willems-Orde onderscheiden Kroon, werden uit veiligheidsoverwegingen commando’s teruggehaald uit Afghanistan. Het verhaal van de majoor zorgde voor veel commotie.

Reactie Minister Bijleveld

Ondanks dat het Openbaar Ministerie geen bewijs ziet voor vervolging in de zaak van Marco Kroon, is niet uitgesloten dat er toch (tuchtrechtelijke) maatregelen worden getroffen tegen de omstreden oorlogsheld.

Minister Bijleveld (Defensie) gaat zo snel mogelijk praten met Marco Kroon praten over zijn toekomst.

Of hij zijn verhaal over zijn ontvoering in Afghanistan heeft verzonnen en een van zijn gijzelnemers heeft doodgeschoten, zegt de CDA-bewindsvrouw „oprecht niet te weten.”

Kroon maakte pas na tien jaar melding van het incident, veel te laat in de ogen van Bijleveld. „We zullen ons moeten bezinnen. Wij zullen nu met Marco Kroon moeten gaan praten”, aldus Bijleveld, in de zijlijn van dag twee van een NAVO-top in Brussel. „Deze zaak kent alleen maar verliezers. Maar dat heb ik al vaker gezegd.”

De Willemsorde van Kroon is niet in gevaar, want zijn heldendaden in Afghanistan staan niet ter discussie.