2316404
Binnenland

Strijd tegen illegale toeristenhotels werpt wel vruchten af

Boetes vakantieverhuur Amsterdam vaak niet geïncasseerd

De gemeente sloot vorig jaar minder panden die gebruikt zijn voor toeristenhuisvesting.

De gemeente sloot vorig jaar minder panden die gebruikt zijn voor toeristenhuisvesting.

Amsterdam - De strijd van de gemeente Amsterdam tegen woonfraude, zoals illegale hotels die verhuurd worden aan toeristen, werpt zijn vruchten af. Er zijn in de eerste helft van 2018 minder meldingen bij de gemeente gedaan, ook zijn minder panden op last van de gemeente gesloten. Wel blijkt dat van de opgelegde boetes maar een klein deel betaald wordt.

De gemeente sloot vorig jaar minder panden die gebruikt zijn voor toeristenhuisvesting.

De gemeente sloot vorig jaar minder panden die gebruikt zijn voor toeristenhuisvesting.

Afgelopen jaren voerde Amsterdam de handhaving flink op ter bestrijding van (illegale) verhuur van panden. Desalniettemin blijkt er op veel fronten een afname te zijn, zo blijkt uit cijfers die wethouder Laurens Ivens (Wonen) aan de gemeenteraad stuurt. „De daling van het aantal sluitingen lijkt erop te duiden dat er minder panden in Amsterdam worden opgekocht als investering om te gebruiken voor illegale toeristische verhuur”, aldus Ivens.

Het aantal meldingen daalde van 1572 (van januari tot juni 2017) naar 1394 in dezelfde periode in 2018. In 2017 zijn 154 bestuurlijke boetes opgelegd en 79 panden gesloten. In 59 gevallen werd een ’last onder bestuursdwang’ opgesteld. Ter vergelijking: in 2018 zijn 121 bestuurlijke boetes uitgeschreven, werden 61 panden gesloten en is slechts 19 keer een ’last onder bestuursdwang’ opgelegd.

Meldplicht

Sinds oktober 2017 moeten Amsterdammers die hun woning aan toeristen verhuren dit -elke keer- melden aan de gemeente op straffe van een boete van 6000 euro. Zo controleert de gemeente of de 60-dagenlimiet niet overschreden wordt.

In de eerste helft van 2018 zijn er 27 boetes aan niet-melders uitgedeeld. Dit aantal is betrekkelijk weinig, omdat deze sanctie alleen wordt opgelegd wanneer aan alle voorwaarden van vakantieverhuur wordt voldaan, behalve die van de meldplicht. Wordt aan meerdere voorwaarden niet voldaan, krijgt de eigenaar een boete voor woningonttrekking opgelegd. Die is fors hoger: 20.500 euro. Amsterdam kondigt wel aan strenger te gaan handhaven op de meldplicht.

De gemeente denkt dat de intensievere handhaving, de meldplicht, maar ook de afspraken met platformen als Airbnb en Booking.com bijdraagt aan afname van illegale praktijken.

Innen blijft moeizaam

Wel loopt de stad nog tegen problemen aan bij het innen van boetes uit 2016 en 2017, waarvan ’nog maar een klein deel’ is betaald. Dit komt onder andere doordat er geprocedeerd wordt tegen de besluiten, mensen zijn overleden, geëmigreerd of failliet verklaard zijn of een juridische procedure succesvol is. Boetes van 2010 tot 2015 zijn voor meer dan de helft betaald, een kwart van de procedures loopt nog. Het resterende bedrag is „om verschillende redenen” oninbaar gebleken.

„De stabilisatie en lichte afname zijn signalen dat we er iets meer grip op krijgen”, zegt wethouder Laurens Ivens (Wonen). „Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Het verbeteren van incasseren van boetes en het handhaven van de meldplicht zal de komende tijd geïntensiveerd worden”, aldus de voorzichtig optimistische wethouder. De gemeente zal in het vervolg onder andere vaker beslag gaan leggen bij wanbetalers „als pressiemiddel.”