Nieuws/Binnenland
2318440
Binnenland

Blok: Suriname is een ’failed state’

Stef Blok (midden) met Mark Rutte en NAVO-schef Jens Stoltenberg.

Stef Blok (midden) met Mark Rutte en NAVO-schef Jens Stoltenberg.

DEN HAAG - Suriname is volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken een ’failed state’ en dat heeft ’ernstig te maken met de etnische opdeling’. Dat zei de bewindsman vorige week dinsdag tijdens een besloten bijeenkomst met Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. Onderzoeksprogramma Zembla heeft beelden van de bijeenkomst toegespeeld gekregen.

Stef Blok (midden) met Mark Rutte en NAVO-schef Jens Stoltenberg.

Stef Blok (midden) met Mark Rutte en NAVO-schef Jens Stoltenberg.

Tijdens de bijeenkomst ging het onder meer over xenofobie en angst voor migranten. Daarin ging Blok ook in op de Nederlandse situatie. Hij probeerde inzichtelijk te maken waarom sommige groepen Nederlanders daar anders tegenaan kijken dan anderen. „Als je in Benoordenhout woont, is het hartstikke leuk om op zondag naar de Turkse bakker te gaan. Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten. Maar als je er middenin woont, heb je enorm last.”

Blok zegde geen land te kennen met een multiculturele of multi-etnische samenleving waar mensen vreedzaam samenleven. „Noem mij een voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (...) en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.”

Oost-Europa

Blok verwacht verder niet dat er nog binnen de Europese Unie afspraken kunnen worden gemaakt over eerlijke verdeling van vluchtelingen. Hongarije, Tsjechië en Polen verzetten zich hier fel tegen.

Zelfs als Oost-Europa wel akkoord gaat, zullen migranten daar geen leven hebben, aldus de minister. In Warschau of Praag lopen volgens hem helemaal geen gekleurde mensen. ,,Die mensen zijn binnen een week weg. Worden letterlijk waarschijnlijk in elkaar geslagen.''

Open debat

Blok stelt in een reactie dat hij voorbeelden heeft gebruikt die in het publieke debat ongelukkig kunnen overkomen. Hij wilde een open uitwisseling stimuleren en zijn inbreng was er deels op gericht om te prikkelen, zo geeft hij aan.

’Lomp’

In de Tweede Kamer is met afkeuring gereageerd op de uitspraken van de VVD-bewindsman. Kamerlid Ten Broeke van Bloks eigen VVD noemt diens uitspraken ’lomp’. „Niemand zal beweren dat Suriname een modelstaat is of dat migranten in Oost-Europese landen altijd vriendelijk worden bejegend, maar de minister had deze punten ook kunnen maken met een minder lompe woordkeus.”

Coalitiepartner D66 keurt de uitspraken ten zeerste af. „De taak van de minister van Buitenlandse Zaken is om diplomatieke betrekkingen te onderhouden”, zegt Kamerlid Verhoeven. „D66 verwacht daarom snel heldere, inhoudelijke uitleg van de minister over zijn onbegrijpelijke uitspraken en zijn pessimisme aangaande de verdeling van vluchtelingen in Europa en de multiculturele samenleving.”

Herverdeling

Oppositiepartij PvdA heeft Kamervragen gesteld. Kamerlid Ploumen maakt zich vooral zorgen over wat de uitspraken betekenen voor het beeld van Nederland in het buitenland. Ook wijst zij erop dat Blok in de EU met Oost-Europese landen overlegt over de herverdeling van vluchtelingen. „Hoe denkt u de Europese afspraken over migratie vorm te gaan geven als vluchtelingen in landen als Polen en Tsjechië niet over straat kunnen?”, zo vraagt zij de minister.

’Excuses niet nodig’

De PVV geeft totaal geen moeite met Bloks analyse. „Blok heeft gelijk, Suriname is een failed state. Excuses zijn helemaal niet nodig.”

Blok toen: ’Integratie geslaagd’

De opmerkingen van Blok zijn opmerkelijk gezien de conclusies die hij trok als Kamerlid en voorzitter van de de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid, kortweg de commissie-Blok. In het rapport ’Bruggen Bouwen’ uit 2004 stelde hij vast dat de integratie van vele allochtonen ’geheel of gedeeltelijk’ is geslaagd. Migratie werd in het rapport geaccepteerd als onontkoombaar internationaal verschijnsel waarvoor slechts enkele knelpunten dienden te worden aangepakt. Zo moest segregatie in het onderwijs en in woonwijken actief te worden tegengegaan. Bloks huidige opvatting dat een multi-etnische samenleving überhaupt geen succes kan worden, is in het rapport niet terug te vinden.

Het rapport Bruggen Bouwen werd in de Tweede Kamer destijds als te vrijblijvend en te slap beschouwd.