Nieuws/Binnenland
2320643
Binnenland

Blok betreurt dat hij aanstoot gaf

DEN HAAG - Minister Blok (Buitenlandse Zaken) ’betreurt’ dat hij aanstoot heeft gegeven met zijn opmerkingen over Suriname als ’failed state’ en over de onmogelijkheid van multiculturele samenleving. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdens een besloten bijeenkomst met diplomaten en medewerkers van internationale organisaties vroeg Blok zijn toehoorders een voorbeeld te noemen van vreedzame multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking niet is uitgeroeid. „Ik ken hem niet.”

Waarschijnlijk is dat een genetische kwestie, zei Blok. „Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen dat we een overzichtelijke groep willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden. En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen.”

Prikkelen

In een toelichting schrijft Blok dat zijn doel als spreker op de bijeenkomst ’het stimuleren van een open uitwisseling was’. „Mijn inbreng tijdens de vraag- & antwoordsessie van de bijeenkomst was er dan ook deels op gericht te prikkelen. Om dat doel te bereiken heb ik tijdens deze bijeenkomst de scherpte van de discussie opgezocht en illustraties gebruikt die ongelukkig zijn. Ik heb mij daarbij in te scherpe bewoordingen uitgelaten. Ik betreur dat ik daarmee aanstoot heb gegeven.”

’Niet de gangbare definitie’

Zijn opmerkingen over Suriname had Blok anders bedoeld, zo schrijft hij. „Toen ik de term ‘failed state’ gebruikte, bedoelde ik niet de gangbare internationale definitie van een failed state. Hoewel de verschillende bevolkingsgroepen in de zeer divers samengestelde Surinaamse maatschappij vreedzaam met elkaar samenleven, blijft de etnische herkomst in hoge mate bepalend voor de politieke verhoudingen. Veel Surinaamse kiezers stemmen op kandidaten uit hun bevolkingsgroep (niet per se op etnische partijen) in de verwachting dat deze politici het beste voor hun belangen zullen opkomen. Ik heb bedoeld te zeggen dat dit helaas een zwakte is in het politieke bestel.”

Regeerakkoord leidend

Blok leek tegen het het kabinetsbeleid in te gaan met zijn opmerkingen over Oost-Europese landen, die volgens hem nooit akkoord zullen gaan met verplichte opname van vluchtelingen en we ze daartoe ook niet moeten dwingen. Ze zijn immers niet aan gekleurde mensen gewend, zo redeneerde hij. „Ten slotte benadruk ik graag dat het regeerakkoord leidend is bij de invulling van mijn ambt als minister van Buitenlandse Zaken en ik mij volledig inzet om de daarin geformuleerde doelen en afspraken na te streven.” Dat geldt ook voor de inzet op het terrein van migratie. „De daarin geschetste bredere aanpak om te komen tot een solidair asielbeleid waarbij lidstaten elkaar onderling steunen, in het bijzonder in tijden van een verhoogde asielinstroom bijvoorbeeld door middel van een herverdelingsmechanisme, maakt daar onverminderd deel van uit.”

Hij sprak op een besloten bijeenkomst over migratie en de multiculturele samenleving. Beelden daarvan kwamen woensdag naar buiten door het programma Zembla van BNNVARA.