Nieuws/Binnenland
232178
Binnenland

Asscher zet verhouding VVD op scherp

Demissionair minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken)

Demissionair minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken)

Den Haag - PvdA-minister Asscher (Sociale Zaken) zet in de nadagen van kabinet-Rutte II zijn relatie met de VVD op het spel door meer geld voor leraren te eisen.

Demissionair minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken)

Demissionair minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken)

Het kabinet is demissionair. De afspraak is dan om geen besluiten meer te nemen over belangwekkende zaken, vooral als ze veel geld kosten. Dat wordt overgelaten aan partijen die aan de formatietafel zitten.

Minister Asscher, tevens PvdA-leider, lapt die regels inmiddels aan zijn laars. Mocht er rond Prinsjesdag nog geen nieuw kabinet zijn dan eist hij dat er meer geld komt voor basisschoolleraren. Gebeurt dat niet, dan zal de PvdA weigeren om de handtekening onder de Prinsjesdagstukken te zetten.

VVD-fractievoorzitter Zijlstra reageert geprikkeld. Hij noemt het ’niet kies’ dat Asscher zijn wil oplegt aan het demissionaire kabinet.

Basisschoolleraren vinden de werkdruk te hoog en eisen meer salaris. Ze vinden het oneerlijk dat ze minder verdienen dan leraren op de middelbare school. Vandaag hebben veel docenten tijdens het eerste lesuur gestaakt. Op het Malieveld in Den Haag komen actievoerders bijeen. Ook politici zullen daar hun opwachting maken.

Maandag reageerden PvdA-minister Bussemaker en VVD-staatssecretaris Dekker nog terughoudend op de verzoeken van de leraren tot meer loon. Zij wezen wel op de demissionaire status van het kabinet en de gewoonte om zulke zaken in handen te geven van formerende partijen.

De PvdA heeft echter ervoor gekozen om niet aan de formatie deel te nemen. Ook SP en GroenLinks besloten om aan de zijlijn te gaan staan. Het zijn juist die partijen die nu als hardste roepen dat de basisschoolleraren tegemoet gekomen moet worden.

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker wezen trouwens ook op hun lege portemonnee. Er zijn op hun begroting recent juist grote tegenvallers geweest. Als er geld naar de basisschoolleraren vloeit, dan zal dit van andere ministeries moeten komen.

In een overzicht heeft het ministerie van Onderwijs laten zien hoe het eigenlijk gesteld is met de lerarensalarissen. Een startsalaris van een basisschooldocent in de laagste salarisschaal is 2436 euro bruto. Wie daar vakantie-uitkeringen en eindejaarsuitkeringen bij optelt komt uit op 2896 euro.

In het middelbaar onderwijs krijgt een startende leraar in de laagste schaal 2601 euro, dat is 3074 euro inclusief vakantie-uitkeringen en dergelijke. Het maximumsalaris ligt in het basisonderwijs op 5294 euro bruto tegen 6289 in het voortgezet onderwijs.