Nieuws/Binnenland
23358
Binnenland

Klachten veteranen voortaan beter behandeld

DEN HAAG - Het ministerie van Defensie gaat klachten van veteranen beter behandelen. Die toezegging komt na een rapport van de Veteranenombudsman, Reinier van Zutphen. Hij constateert dat Defensie in het verleden niet goed omging met klachten van veteranen. Zij moesten te lang wachten op een reactie, hun klachten werden vaak niet als zodanig herkend en klachten werden niet goed geregistreerd.

Defensie erkent dat de klachtenafhandeling in het verleden niet genoeg prioriteit heeft gehad en meldt dat sinds 1 juli van dit jaar een nieuwe klachtenregeling voor veteranen in gebruik is, die duidelijker en makkelijker is. De Veteranenombudsman houdt daarbij een oogje in het zeil.

Bij de Veteranenombudsman, die sinds drie jaar bestaat, kwamen vorig jaar 179 klachten binnen. Daarvan gingen er 118 over het ministerie van Defensie.