Nieuws/Binnenland
2341644
Binnenland
Hitte in Nederland

Westen van Nederland krijgt zoetwater uit Utrecht

Door de aanhoudende droogte ligt op steeds meer sloten een laag met algen.

Door de aanhoudende droogte ligt op steeds meer sloten een laag met algen.

HOUTEN - Een deel van het westen van Nederland krijgt vanaf dinsdagmiddag zoetwater uit Utrecht. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) stuurt daarvoor water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar hoogheemraadschap Rijnland in Leiden. Rijnland kan het extra water zo nodig doorsturen naar omliggende waterschappen. De bijzondere maatregel is genomen omdat er sprake is van verzilting door zout zeewater bij Gouda.

Door de aanhoudende droogte ligt op steeds meer sloten een laag met algen.

Door de aanhoudende droogte ligt op steeds meer sloten een laag met algen.

Het waterschap heeft dinsdagmiddag gemaal De Aanvoerder in de Leidsche Rijn bij Utrecht aangezet. Dit gemaal is voor het laatst in 2011 gebruikt. Als het gemaal gaat werken, draait de stroomrichting in de Leidsche Rijn om. Dit kanaal is daarom sinds dinsdag gesloten voor scheepvaart tussen Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht. Via De Aanvoerder krijgt het westen 6900 liter water per seconde. Door de maatregel stroomt het water in de Kromme en Oude Rijn snel. Het schap heeft aanwonenden gewaarschuwd dat zwemmen gevaarlijk kan zijn.

Er zijn steeds meer maatregelen nodig om de droogte in Nederland te weerstaan. Waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel verbieden in delen van hun gebied het gebruik van grondwater. ,,De situatie is zorgelijk in de droogste regio van Nederland.'' In de Achterhoek is het sinds 1976 niet zo droog geweest volgens Rijn en IJssel, en de grondwaterstand zal nog verder zakken.

Hunze en Aa's in Veendam sluit niet uit dat de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling donderdag de inlaat van IJsselmeerwater aan banden gaat leggen. Tot die tijd laat het schap met hulp van extra pompen zo veel mogelijk water in het gebied. In natuur- en drinkwatergebied Drentsche Aa is aanvoer van ,,vreemd'' water verboden. ,,We zien het water daar zakken, maar we hebben er geen grip op.''

Waterschap Drents Overijsselse Delta haalt ook extra water uit het IJsselmeer om te voorkomen dat moerasgebied Weerribben en De Wieden droogvalt. Desondanks zakt het waterpeil. Boottochtjes in Giethoorn zijn nog wel mogelijk volgens het schap.

Het waterpeil in de Veluwerandmeren daalt, ondanks extra wateraanvoer vanuit het IJsselmeer. Bij veel recreatiestranden is sprake van blauwalg. De schadelijke bacterie gedijt bij hitte.

Hitte in NederlandLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover