Nieuws/Binnenland
2351664
Binnenland

Bonden boos op korpsleiding

’Politiechefs mogen niet actievoeren’

AMSTERDAM - De politiebonden zijn laaiend op de korpsleiding van de nationale politie. Die zou leidinggevenden van de politie niet toestaan deel te nemen aan de coa-acties of deze te ondersteunen. De bonden eisen nu opheldering.

Dat staat in een vertrouwelijke brief van de politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP. Die gaat vandaag naar de korpsleiding.

In de brief staat: ’De politievakbonden ontvingen informeel bericht dat in het korpsleidingoverleg (KLO) het volgende zou zijn besloten: ’Dhr. Kok herbevestigt de bestaande afspraak dat de leiding van de politie niet deelneemt aan acties of deze ondersteunt. Dhr. Akerboom zal dit morgen ook in het KMTO bevestigen’. Kok is Leonard Kok van de korpsleiding en het KMTO is het Korps- en Management Team Overleg.

De afspraak waarover gesproken wordt roept vragen op bij de bonden. ’Hoe verhoudt dit besluit zich bijvoorbeeld tot het recht van iedere medewerker, inclusief leidinggevenden, op deelname aan collectieve acties? Wie worden er precies bedoeld met ’de leiding van de politie’? En wat wordt door de korpsleiding verstaan onder het ’ondersteunen’ van acties?’

NPB-voorzitter Jan Struijs: „We zijn door talloze leidinggevenden uit het hele land gebeld. Die willen achter hun actievoerende mensen staan. Het gaat bij de acties niet alleen over de centen en arbeidsomstandigheden, maar ook over de enorme tekorten aan manschappen. Het piept en het kraakt in het hele korps.”

Struijs spreekt van een ’gezagscrisis’. „Het vertrouwen in de korpsleiding onder de politiemensen dreigt weg te ebben.” De politiebonden hebben een nieuwe cao-voorstel van minister Grapperhuis afgewezen. Dat behelsde zeven procent loon erbij in 2,5 jaar en meer invloed door agenten op de werktijden De bonden dreigen nu met zwaardere acties. Eerder stopten ze al met het uitschrijven van bonnen voor lichte verkeersovertredingen.

Op de Facebook-pagina ’Malieveld 2.0’ staan woeste reacties van politiemensen. Inmiddels hebben 16000 politiemensen zich hier aangemeld. De korspleiding komt later met een reactie op de brief van de bonden.

„Politiemedewerkers hebben het recht om actie te voeren; een verbod daaraan mee te doen kan slechts door de rechter worden opgelegd”, zo meldt een woordvoerder van de korpsleiding in een reactie. „Het is de verantwoordelijkheid van de korpsleiding om telkens te beoordelen of een collectieve actie het functioneren van het korps zou kunnen aantasten. Die verantwoordelijkheid nemen zij zeer serieus. Wij kunnen het ons niet permitteren om concessies te doen aan de veiligheid in Nederland en aan de veiligheid van politiemensen. De korpsleiding waardeert het dan ook dat vakorganisaties steeds benadrukken dat zij er alles aan doen om de acties waardig en gecontroleerd te laten verlopen.

Het wel of niet gehoor geven aan een oproep tot een collectieve actie is een individuele keuze van iedere medewerker. De korpsleiding respecteert deze keuze onvoorwaardelijk en verwacht dit ook van de leidinggevenden. Hier wordt dus ook geen enkele druk op gezet. Anderzijds heeft de korpsleiding ook de verantwoordelijkheid om medewerkers die ervoor kiezen regulier hun werk te blijven doen, te garanderen dat zij niet ongewild bij een collectieve actie worden betrokken.

Het is dus niet zo dat leidinggevenden geen actie zouden mogen voeren. Wel heeft de strategische leiding van de politie (eenheidsleiding en directeuren) onderling afgesproken dat zij niet zelf zullen deelnemen aan de acties. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het strategische beleid van het korps en vanuit die positie betrokken bij de besluitvorming rondom de inzet van de werkgever. Dit zal in reactie aan de vakorganisaties worden meegegeven.”