Nieuws/Binnenland
2368740
Binnenland

Immigranten vooral uit Europa

Minder Syriërs, maar meer Polen

Poolse winkels, zoals deze supermarkt in Zaandam, doen goede zaken.

Poolse winkels, zoals deze supermarkt in Zaandam, doen goede zaken.

Amsterdam - Van een onzer verslaggevers Het afgelopen halfjaar schreven minder Syriërs zich in bij een Nederlandse gemeente dan in de eerste helft van 2017. Het aantal immigranten met een Europese achtergrond groeide. Dat blijkt uit nieuwe bevolkingscijfers van het CBS.

Poolse winkels, zoals deze supermarkt in Zaandam, doen goede zaken.

Poolse winkels, zoals deze supermarkt in Zaandam, doen goede zaken.

Waar vorig jaar nog elfduizend Syriërs deze kant opkwamen, slonk dat getal in dezelfde periode dit jaar naar drieduizend mensen. Tegelijkertijd vertrekken nauwelijks Syriërs uit Nederland als ze eenmaal hier gevestigd zijn. Ongeveer driehonderd in het eerste halfjaar, becijferde het CBS.

Dat het aantal immigranten toch ongeveer gelijk bleef, heeft te maken met een stijging van immigranten met een Europese achtergrond. De grootste groep wordt nog altijd gevormd door mensen van Poolse komaf.

Net als vorig jaar vestigden zich in de eerste zes maanden bijna vijfduizend meer Polen in Nederland dan er vertrokken. Daarnaast is er een toename van mensen uit Bulgarije, Roemenië en de voormalige Sovjet-Unie. Van deze groepen samen kwamen er vijfduizend mensen bij.

Ook het aantal migranten met een Afrikaanse achtergrond was dit halfjaar hoger, er kwamen vooral meer mensen uit Ethiopië en Eritrea: 2500.

In totaal groeide de Nederlandse bevolking met ruim 32.000 inwoners tot 17,2 miljoen. In dezelfde periode vorig jaar kwamen er 35.000 mensen bij. Het verschil komt vooral doordat er meer mensen zijn overleden, wellicht als gevolg van de langdurige griepepidemie.

Ruim 100.000 immigranten in totaal schreven zich het afgelopen halfjaar in.