2381813
Binnenland

Watertekort in Nederland loopt op: code oranje

Neerslagtekort nu hoger dan in gortdroog 1976

Den Haag - Het neerslagtekort stijgt in de komende twee weken naar 308 millimeter. Dat is hoger dan in dezelfde periode in 1976, dat geldt als het recordjaar tot nu toe. De toevoer van drinkwater is echter niet in gevaar. Wel hebben landbouw, scheepvaart en industrie te lijden onder de tekorten.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is donderdag met de nieuwe droogtemonitor gekomen waarmee in de gaten wordt gehouden of er maatregelen getroffen moeten worden. Door de aanhoudende droogte is er meer vraag naar water dan wat er aan regen valt en er via de rivieren aan water binnenstroomt. Ook voorziet het KNMI nauwelijks regen en het blijft warm, zodat het tekort verder zal gaan oplopen.

Op basis daarvan wordt er opgeschaald naar fase twee, wat betekent dat van een dreigend watertekort, nu sprake is van een feitelijk watertekort. Mogelijk volgen daarom de komende weken nieuwe maatregelen om het water te verdelen.

Maatregelen

Het tekort aan water heeft vooral gevolgen voor de landbouw, de natuur, scheepvaart en industrie. Zo geldt voor de scheepvaart dat door de lage waterstand schepen niet optimaal kunnen worden beladen en dat de wachttijden bij sluizen kunnen toenemen. Boeren en telers kampen door de droogte met een zeer zware periode.

Minister Schouten van Landbouw probeert te hulp te schieten door praktische maatregelen te nemen. Er dreigt bijvoorbeeld een tekort aan veevoer, bij de Europese Commissie wordt daarom gepleit voor coulance met bepaalde regels. Financiële compensatie is echter niet aan de orde, omdat er al een verzekering bestaat voor de gevolgen van slecht weer, waar ook droogte onder valt en waar de overheid al flink aan bijdraagt.

Drinkwater

Ook staan de natuur en de waterkwaliteit door de droogte onder druk, waardoor meer risico is op vissterfte en blauwalg. Het aantal meldingen hierover is de afgelopen week verdubbeld. Via de website zwemwater.nl staat waar mensen veilig kunnen zwemmen.

Er is geen tekort aan water uit de kraan, zelfs bij langdurig aanhoudende droogte. Er komt dus nu geen verbod op bijvoorbeeld het sproeien van de tuin. Ook is de veiligheid van dijken niet in gevaar. Wel wordt iedereen opgeroepen om zuinig te zijn met water en zo zelf een bijdrage te leveren aan het verminderen aan de vraag naar water, met name op de piekmomenten ’s morgens en ’s avonds.

Maatregelen

Uit eerdere metingen bleek reeds dat er sprake was van een dreigend watertekort. Rijkswaterstaat en de waterschappen waren daarom al met voorbereidingen begonnen voor een daadwerkelijk watertekort.

Op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland waren bijvoorbeeld al sproeiverboden ingesteld.

Verslaggever Lise Witteman was bij de persconferentie aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.