Nieuws/Binnenland
238297
Binnenland

Stevige groei van WOZ-bezwaren

DEN HAAG - Flink meer mensen hebben dit jaar bezwaar aangetekend tegen de WOZ-waarde van hun woning. In totaal werden dit voorjaar 104.000 bezwaren tegen de hoogte van de opgelegde Waardering Onroerende Zaken (WOZ) ingediend. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Waarderingskamer. In 2016 kwamen bij gemeenten 87.000 bezwaren binnen, in 2015 nog 79.000.

De stijging van de huizenprijzen door de aantrekkende woningmarkt lijkt de logische verklaring van de grote stijging van het aantal bezwaren. Gemiddeld lag de WOZ-waarde 3,3% hoger dan in 2016. Vorig jaar was de WOZ-stijging, na enkele jaren van dalingen, nog 1,2%. Gemeenten stellen de WOZ-waarden altijd op 1 januari van het jaar daarvoor vast. Omdat de woningprijzen in 2016 een scherpe stijging doormaakten, dreigen er volgend jaar nóg hogere WOZ-beschikkingen uitgedeeld te worden.

Hoeveel bezwaren er uiteindelijk werden gehonoreerd door alle gemeenten is nog niet bekend. Die cijfers worden pas eind van het jaar verwacht, als de bezwaarafhandelingen volledig zijn afgerond. De afgelopen jaren schommelde het percentage gehonoreerde bezwaren steeds rond de 50%. Wel blijft het percentage bezwaarmakers met 1,4% van het totaal behoorlijk bescheiden.

In Amsterdam, waar de woningprijzen vorig jaar extreem sterk stegen, bleek eerder al dat bijna 12.000 inwoners het niet eens waren met de WOZ-beschikking die zij van de gemeente hadden gekregen. Ook in Utrecht werd gerekend op een ‘lawine aan bezwaren’.