Nieuws/Binnenland
2386647
Binnenland

Meer zoet water naar West-Nederland

Ondanks de plaatselijke buien van de afgelopen dagen blijft de droogte in Nederland aanhouden en komt er onvoldoende rivierwater ons land binnen. Er worden maatregelen getroffen om verzilting en droogte tegen te gaan.

Ondanks de plaatselijke buien van de afgelopen dagen blijft de droogte in Nederland aanhouden en komt er onvoldoende rivierwater ons land binnen. Er worden maatregelen getroffen om verzilting en droogte tegen te gaan.

HOUTEN - De verzilting in West-Nederland neemt toe. Daarom is de hoeveelheid zoet water die vanuit Utrecht naar het westen wordt gepompt verhoogd, aldus hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Het westen kreeg sinds 24 juli al 6900 liter water per seconde vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Nu komt daar nog eens 4000 liter per seconde bij.

Ondanks de plaatselijke buien van de afgelopen dagen blijft de droogte in Nederland aanhouden en komt er onvoldoende rivierwater ons land binnen. Er worden maatregelen getroffen om verzilting en droogte tegen te gaan.

Ondanks de plaatselijke buien van de afgelopen dagen blijft de droogte in Nederland aanhouden en komt er onvoldoende rivierwater ons land binnen. Er worden maatregelen getroffen om verzilting en droogte tegen te gaan.

HDSR maalt het water via een systeem naar het Rijnland. Het hoogheemraadschap in Leiden verdeelt het zoete water en stuurt het door naar aangrenzende schappen. Verzilting van de bodem kan voor onherstelbare natuurschade zorgen en moet daarom worden voorkomen.

Onherstelbare natuurschade dreigt ook in de Deurnsche Peel, Groote Peel en De Bult in Noord-Brabant. De Peelvenen zijn een hoogveengebied. Hoogveen komt in Nederland maar op een paar plekken voor. Nu het water steeds verder zakt en de temperatuur hoog blijft, dreigt inklinking van het gebied. Daarom verbiedt waterschap Aa en Maas vanaf vrijdag sproeien vanuit het Kanaal van Deurne en de Helenavaart.

HDSR heeft vrijdag een pomp bij Cothen geplaatst, omdat de waterstand in de Neder-Rijn zodanig zakt dat de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede mogelijk geen water meer krijgt. Daardoor zou ook de watertoevoer naar de grachten in Utrecht stokken. Via de pomp en een gemaal kan water uit het Amsterdam-Rijnkanaal worden gehaald.

Waterschap Zuiderzeeland sluit niet uit dat voor het eerst sinds het bestaan van de Flevopolders een sproeiverbod gaat gelden. Het schap heeft een bijzondere positie, aangezien het werkgebied op de bodem van de voormalige Zuiderzee ligt. Het schap maalt de polders droog en heeft tot half juli nog elke dag water gespuid op het IJsselmeer. Nu zakt het peil van het IJsselmeer snel. Als Rijkswaterstaat de waterinlaat vanaf het IJsselmeer aan banden gaat leggen, ontkomt zelfs Zuiderzeeland mogelijk niet aan een beregeningsverbod.