Nieuws/Binnenland
2387009
Binnenland

Vast contactpersoon voor slachtoffer

Rotterdam krijgt familieagenten

Het Rotterdamse hoofdbureau van politie aan het Doelwater

Het Rotterdamse hoofdbureau van politie aan het Doelwater

ROTTERDAM - De Rotterdamse politie gaat honderdzestig dienders opleiden tot familieagenten. Het slachtoffer komt centraal te staan in de nieuwe aanpak.

Het Rotterdamse hoofdbureau van politie aan het Doelwater

Het Rotterdamse hoofdbureau van politie aan het Doelwater

De eenheid Rotterdam heeft in de Strategische thema’s veiligheid 2019–2022 als een van de opdrachten voor zichzelf opgenomen de burger centraal te stellen. Mensen moeten zo meer ’maatwerk, samenwerking en wederkerigheid ervaren’.

Slachtoffers

Er moet worden geïnvesteerd in extra bescherming van slachtoffers en andere kwetsbare groepen in de samenleving en in de dienstverlening. De politie richt zich daarbij vooral op jeugd, slachtoffers van huiselijk of eergerelateerd geweld of van kindermishandeling en personen met verward gedrag.

Daarom komen er dit jaar nog familieagenten. „Binnen de bestaande formatie worden collega’s aangesteld. Per 1 oktober start een kortdurend opleidingstraject. Het is voor onze eenheid een heel belangrijke mijlpaal”, stelt een woordvoerder.

De eerste lichting bestaat uit 32 agenten, daarna volgen de anderen. Met een ’groeimodel’ moeten in 2021 ’circa 160 familieagenten’ actief zijn.

De eerste hulp bij misstanden is goed geregeld, stelt de zegsvrouw. „Onze agenten weten dan prima wat te doen.” Maar bij de afhandeling is vaak onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Daardoor weten slachtoffers niet waar ze aan toe zijn. Dat moet anders.

Het concept lijkt een beetje op de familierechercheur die de eenheid al heeft. „Bij levensdelicten, voor zwaardere gewelds- en zedenmisdrijven is de familierechercheur een vast contactpersoon voor slachtoffers, nabestaanden en ketenpartners gedurende het opsporingsonderzoek. Dit is succesvol.” Maar ze worden overvraagd met zaken waar ze niet voor zijn. Dus gaan de familieagenten aan de slag.

„Denk aan verkeersongevallen met ernstig letsel of dodelijke afloop, niet-natuurlijk overlijden zoals bij zelfdoding, reanimatie en verdrinking, bedrijfsongevallen, vermissingen en grootschalige incidenten met veel slachtoffers, zoals terreur, crises. In die gevallen wordt dit bij de familieagent belegd.’’

De slachtoffers hebben dan hun vaste aanspreekpunt die ze op de hoogte kan houden. „Zodat de zorg en aandacht voor de slachtoffers van bovengenoemde situaties structureel is ingebed en geborgd is in onze organisatie.” Daarnaast biedt de familieagent intern voordelen. „De familieagent zorgt voor een warme overdracht van slachtoffers en nabestaanden aan het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland. Een familieagent is de schakel tussen de slachtoffers en nabestaanden, het OM, Slachtofferhulp en de collega’s die het onderzoek doen.’’