Nieuws/Buitenland
240114877
Buitenland

Britse rivieren de smerigste van Europa door ’chemische cocktail’ van rioolwater en afval

LONDEN - Rivieren in het Verenigd Koninkrijk behoren tot de meest vervuilde van Europa. In een onderzoek van het Britse parlement, dat donderdag verschijnt, staat dat de rivieren een „chemische cocktail” zijn van rioolwater, landbouwafval en plastic. Door jarenlange bezuinigingen op watermanagement en waterzuivering kan geen enkele rivier in het land nog gezond worden genoemd.

De parlementaire commissie die onderzoek deed naar de kwaliteit van de rivieren legt de schuld vooral bij waterbedrijven, boeren, toezichthouders en de overheid. Waterbedrijven pompen regelmatig ongezuiverd rioolwater in rivieren en landbouwbedrijven vervuilen waterlopen met chemicaliën. Door privatiseringen keren waterbedrijven bovendien liever dividend uit aan hun aandeelhouders dan dat ze investeren in de waterkwaliteit, stelt de commissie. Toezichthouders proberen op hun beurt vooral de waterprijs voor consumenten laag te houden en zetten zich nauwelijks in voor verbetering van riolen en afwateringen.

Ziek

Het gevolg is dat in 39 van de 42 rivieren waarin wilde zalmen voorkomen, de vis in zijn bestaan wordt bedreigd. Ook is slechts in één rivier in het land het water schoon genoeg om in te zwemmen en zelfs daar zijn mensen ziek geworden, aldus de commissie.

De parlementariërs vinden dat ook burgers meer moeten doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo spreken ze in hun rapport onder meer van „wet wipe-riffen” en „vetbergen zo groot als blauwe vinvissen” die de riolen verstoppen. De kosten van schoonmaken bedragen jaarlijks meer dan 100 miljoen pond (120 miljoen euro), stellen ze.