2408906
Binnenland

’Mensen lijken bewuster te zijn gaan nadenken’

Vaker nee-registratie tegen orgaandonatie

1,9 miljoen Nederlanders heeft tussen 2014 en maart van dit jaar expliciet aangegeven geen orgaandonor te willen zijn.

1,9 miljoen Nederlanders heeft tussen 2014 en maart van dit jaar expliciet aangegeven geen orgaandonor te willen zijn.

Den Haag - Steeds meer Nederlanders geven aan dat ze geen donor willen zijn. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag wereldkundig maakt. De stijging valt samen met het publieke debat over de nieuwe donorwet.

1,9 miljoen Nederlanders heeft tussen 2014 en maart van dit jaar expliciet aangegeven geen orgaandonor te willen zijn.

1,9 miljoen Nederlanders heeft tussen 2014 en maart van dit jaar expliciet aangegeven geen orgaandonor te willen zijn.

Het aantal mensen dat expliciet aangeeft geen organen af te willen staan is tussen 2014 en halverwege de maand maart van dit jaar toegenomen met ruim 300.000 registraties. In totaal gaat het om 1,9 miljoen Nederlanders.

Het CBS verzamelt alleen de cijfers en heeft niet onderzocht wat de beweegredenen zijn om geen toestemming te geven voor orgaandonatie. Maar het valt wel op dat de stijging is ingezet op het moment dat D66-Kamerlid Pia Dijkstra ’haar’ donorwet lanceerde. Het aantal Nederlanders dat wel toestemming geeft voor orgaandonatie is in dezelfde periode ook gestegen, maar met 200.000 registraties minder hard.

„Het ligt voor de hand dat de maatschappelijke discussie invloed heeft en mensen er bewuster over zijn gaan nadenken”, zegt een CBS-woordvoerder.

’Geen bezwaar’

De nieuwe donorwet wordt in de zomer van 2020 van kracht en zorgt ervoor dat iedereen de vermelding ’geen bezwaar’ tegen orgaandonatie krijgt. Mensen die dat niet willen, moeten zich zelf afmelden.

De wet werd begin dit jaar met een minieme meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. In de Tweede Kamer was er een nipte meerderheid omdat een Kamerlid van de dierenpartij de trein had gemist. Als de parlementariër wel aanwezig was geweest, dan was de wet niet aangenomen.

Biblebelt

Opvallend is dat bepaalde groepen in de samenleving gemiddeld genomen vaker laten registreren dat ze absoluut geen organen willen afstaan. Zo valt geografisch op dat in gemeenten waar veel christenen wonen, de zogenoemde Biblebelt, het aantal registraties hoger ligt dan in andere delen van Nederland. Met name onder orthodoxe christenen zijn er religieuze bezwaren tegen orgaandonatie.

Ook het aantal jongeren dat nee zegt tegen orgaandonatie is gestegen in de periode dat de discussie over de Donorwet speelde. Onder allochtonen is er een spectaculaire stijging bij Marokkanen. In twee jaar tijd is het aantal ’nee-registraties’ opgelopen van 38.000 tot 82.000. Onder bijvoorbeeld Turken en Surinamers is de weerstand minder groot.

Marokkanen

Eerder dit jaar is er een campagne gestart om Marokkanen op te roepen om stamceldonor te worden. Er is namelijk een groot tekort aan stamceldonoren van mensen met een Marokkaanse afkomst. Voor de campagne is zelfs een imam ingezet, omdat er onder de Marokkaanse gemeenschap veel onduidelijkheid zou zijn over de vraag of orgaandonatie wel mag van de islam.

De meerderheid van niet-westerse allochtonen in grote steden in combinatie met de vele jonge inwoners zorgt ervoor dat de grote steden net als de Biblebelt opvallen als gemeenten waar relatief meer mensen geen donor willen zijn.