Nieuws/Binnenland
2409069
Binnenland

Verzekering tegen overstromingen in de maak

DEN HAAG - Plaatselijke overstromingen worden over een tijdje misschien op grote schaal gedekt door de verzekering. Sinds 2016 wordt zo’n verzekering al wel op beperkte schaal aangeboden door maatschappij Neerlandse. Maar voor grote maatschappijen wordt het nu mogelijk de dekking van particuliere en zakelijke opstal- en inboedelpolissen tegen overstromingen aan te passen, meldde het Verbond van Verzekeraars donderdag.

Het gaat om een suggestie en niet om een bindend advies, benadrukt de koepelorganisatie. De verzekeraars moeten volgens de bond zelf kijken of zij er ruimte voor hebben.

Plaatselijke overstromingen gebeuren wanneer een zogeheten secundaire waterkering, zoals een kanaaldijk, bezwijkt door neerslag of juist door droogte. Verzekeraars kunnen de kosten van de schade dragen, heeft het verbond uitgerekend. Maar de dekking tegen overstromingen die volgen op het bezwijken van ’primaire waterkeringen’, zoals de Afsluitdijk, is volgens het verbond niet haalbaar zonder steun van de overheid.

„De afgelopen drie jaar hebben vele duizenden particulieren de verzekering bij Neerlandse afgesloten. Vooral mensen die wonen bij rivieren en dijken”, aldus een woordvoerder van kantoor Klap, dat de verzekering aanbiedt. Wat volgens hem opvalt is dat veel huishoudens in en rond Wilnis, waar in 2003 een heftige dijkdoorbraak was, zich hebben verzekerd.

„Het Verbond van Verzekeraars heeft zich er lang tegen verzet dat overstromingen een verzekerbaar risico zouden zijn. De lobby was gericht op de politiek om via een belastingheffing alle Nederlanders te laten betalen en te verzekeren, ongeacht het reële risico.” Hij noemt het ’interessant’ en ’positief’ dat er nu anders tegenaan wordt gekeken en dat ook de grote verzekeringsmaatschappijen de opstal- en inboedelverzekering bij overstromingen gaan aanbieden.

„Wij Nederlanders zijn daar ook koopman genoeg voor, denk aan al die honderdduizenden euro’s aan premies.” Sinds de introductie in 2016 is overigens nog geen enkele keer waterschade geclaimd.