Nieuws/Binnenland
2409073
Binnenland

Verzilting van bodem en water neemt toe

LELYSTAD - De verzilting van de bodem en het water in het westen van Nederland neemt toe. Dat komt door de extreme droogte en de zeer lage waterstand op de grote rivieren. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) en het Managment Team Watertekorten (MTW) komen donderdagmiddag met nieuwe maatregelen om onder andere de verzilting aan te pakken. Verzilting is een groot probleem voor boeren en schadelijk voor natuur en landschap.

De Bollenstreek en Greenport Boskoop krijgen steeds meer last van zout water. De diepe ondergrond van de Haarlemmermeer is van nature zilt. Hoogheemraadschap Rijnland spoelt het zilte water uit de grond door, maar door het watertekort duurt dat nu te lang. Daarnaast dringt Noordzeewater steeds verder het land in.

Rijnland plaatst een schot in de Leidsevaart bij Heemstede om zout water tegen te houden. Pleziervaart kan vanaf vrijdag niet meer door de vaart. Het zoete water dat Rijnland uit Utrecht krijgt wordt over een groter gebied verdeeld.

Rijkswaterstaat heeft woensdag bij de spuisluis bij Bath op Zuid-Beveland maatregelen genomen. Vanuit de Westerschelde stroomde te veel zout water naar het Schelde-Rijnkanaal en het Volkerak-Zoommeer.